Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cei patru mari
Cei patru mari
Cei patru mari
Ebook206 pages3 hours

Cei patru mari

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Hercule Poirot pare că și-a găsit în sfârșit un adversar pe măsură: un cartel criminal cu puteri nelimitate, decis să cucerească întreaga lume. Atunci când un musafir neașteptat îi vorbește, înainte de a muri, despre „cei patru mari“, Poirot nici nu bănuiește că acesta este începutul unei lupte ce îl va pune în pericol de moarte pe prietenul său Hastings și chiar pe el însuși. O înmormântare neașteptată, un frate geamăn despre care nu s-a mai pomenit și o veche prietenă a lui Poirot vor provoca o răsturnare spectaculoasă de situație...

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313196
Cei patru mari
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to Cei patru mari

Related ebooks

Mystery For You