Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să interacționezi cu persoanele dificile
Cum să interacționezi cu persoanele dificile
Cum să interacționezi cu persoanele dificile
Ebook130 pages2 hours

Cum să interacționezi cu persoanele dificile

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Interacțiunea cu persoanele dificile poate fi foarte demoralizatoare. Ea îți poate tulbura starea emoțională și te poate împiedica să îți atingi țelurile. Avem de‑a face cu oameni dificili, practic, tot timpul, atât în relațiile profesionale, cât și în viața de zi cu zi. Îi întâlnim frecvent în situații în care stresul poate face un om, de obicei rațional, să se comporte ca un bădăran, să devină brusc nerăbdător, să acționeze sub imperiul nervilor – deși, uneori, poate apărea și o combinație a acestor trei situații. Mulți oameni dificili nu își dau seama că se comportă urât, în vreme ce alții se comportă sistematic în acest fel deoarece au impresia că reușesc să îi domine pe ceilalți în viața cotidiană.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063311499
Cum să interacționezi cu persoanele dificile
Read preview

Related to Cum să interacționezi cu persoanele dificile

Related ebooks

Psychology For You