Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea și alte povești scandaloase
Dragostea și alte povești scandaloase
Dragostea și alte povești scandaloase
Ebook418 pages6 hours

Dragostea și alte povești scandaloase

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Seria „povești scandaloase“

Joan Bennet s-a plictisit să stea pe margine la baluri timp de patru sezoane și doar să privească cu jind cuplurile care dansează. Mulțumită unor povestiri erotice incitante – și deopotrivă scandaloase –, și-a făcut o idee despre ceea ce pierde rămânând fată bătrână. Oare ar fi prea mult să-și dorească un mic flirt? Așa că se decide să îi facă o vizită fratelui ei pentru a-I smulge promisiunea că va participa la un bal a doua zi.

Însă lucrurile se schimbă când îl reîntâlnește pe prietenul din copilărie al fratelui ei, vicontele Tristan Burke, un bărbat care o înfurie și o fascinează deopotrivă. Dacă Joan, la cei 24 de ani, este aproape o fată bătrână, vicontele Burke este un crai, bine-cunoscut pentru aventurile și firea lui nonconformistă.

Lord Burke își dă seama de la început ce este Joan: o pacoste. Nu numai că este sora celui mai bun prieten al său, dar pare să-l prindă întotdeauna pe picior greșit. Singura problemă este că nu se poate opri să nu se gândească la cum ar arăta Joan fără rochiile oribile pe care le poartă sau cum este s-o sărute până o lasă fără suflare. Dar oricare dintre aceste gânduri l-ar putea costa statutul de celibatar, ceea ce ar fi de neconceput – sau poate că nu?

LanguageRomână
Release dateJun 10, 2016
ISBN9786063311048
Dragostea și alte povești scandaloase

Read more from Caroline Linden

Related to Dragostea și alte povești scandaloase

Related ebooks

Erotica For You