Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Leti si Luca
Leti si Luca
Leti si Luca
Ebook23 pages7 minutes

Leti si Luca

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

A venit toamna! Deși zilele sunt scurte acum și mai e puțin până la lăsarea întunericului, gemenii Luca și Leti vor să se joace pe-afară. Sub o grămăjoară de frunze uscate găsesc un arici. Se pregătește de hibernare, le spune tata. Așa că Luca și Leti se gândesc să-i dea ariciului o mână de ajutor și să-i facă un culcuș. Oare vor reuși să-l pună la adăpost înainte să vină vremea rea?

O povestioară veselă despre toamnă, prietenie și grija față de cei din jur.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786060730330
Leti si Luca

Read more from Ruth Wielockx

Related authors

Related to Leti si Luca

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More