Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Leti si Luca
Leti si Luca
Leti si Luca
Ebook23 pages9 minutes

Leti si Luca

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

A venit iarna! Gemenii Luca și Leti se pregătesc să iasă la joacă în grădină. Își pun hainele groase, mănușile și cizmulițele de iarnă. Merg împreună să le dea apă și mâncare păsărelelor. Dar stai! Ce se întâmplă? Dintr-odată, fulgi albi încep să cadă din cer. Cu ce să se joace acum Luca și Leti?
O povestioară veselă despre iarnă și magia ei, cât și despre bucuria de a petrece timpul cu cei dragi.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786060730323
Leti si Luca

Read more from Ruth Wielockx

Related to Leti si Luca

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More