Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

învăț Să Citesc - Echipa de Interventii
învăț Să Citesc - Echipa de Interventii
învăț Să Citesc - Echipa de Interventii
Ebook44 pages36 minutes

învăț Să Citesc - Echipa de Interventii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prima mea lectură este o colecție special creată pentru a-i ghida pas cu pas pe preșcolari și pe școlari în aventura cititului. Formatul accesibil, textele ilustrate și adaptate la nivelul
de înțelegere al vârstei, succesul de care se bucură aceste cărți în lumea întreagă și premiile primite îi motivează pe copii să-și cultive interesul pentru lectură.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786060730309
învăț Să Citesc - Echipa de Interventii

Read more from Disney

Related to învăț Să Citesc - Echipa de Interventii

Related ebooks