Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezia anotimpurilor
Poezia anotimpurilor
Poezia anotimpurilor
Ebook61 pages22 minutes

Poezia anotimpurilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poezia anotimpurilor cuprinde versuri despre cele patru anotimpuri semnate de mari poeți români (printre care Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coșbuc, Octavian Goga, Otilia Cazimir, George Topîrceanu, Elena Farago) și ilustrații superbe, special realizate pentru aceste texte. Prilej de reîntâlnire cu versurile morabile ale literaturii române, cartea vă va ajuta, de asemenea, să vă învățați copiii să aprecieze și să iubească minunata lume a poeziei.

LanguageRomână
Release dateNov 5, 2012
ISBN6610000260546
Poezia anotimpurilor
Read preview

Related to Poezia anotimpurilor

Related ebooks

Children's For You