Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Asculta glasul meu
Asculta glasul meu
Asculta glasul meu
Ebook199 pages2 hours

Asculta glasul meu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Continuarea bestsellerului Mergi unde te poartă inima, cea mai vândută carte italiană a secolului XX

Ce s-a întâmplat cu nepoata Olgăi, bunica din Mergi unde te poartă inima? S-a întors ea din America la timp pentru a se împăca cu bunica ei sau doar a găsit lunga scrisoare-jurnal care îi era adresată? Dacă totuși destinul i-a rezervat o a treia posibilitate? Dacă, rătăcind prin camerele acelei case uriașe, singurătatea a împins-o să meargă în pod pentru a da de urma celor doi oameni pe care cu adevărat ar fi vrut să-i cunoască: mama și tatăl ei? Cine erau ei? Care a fost povestea lor? Este ea într-adevăr fiica unui prinț turc, așa cum i-a spus bunica ei pe când era copilă sau există ceva care încă trebuie dezvăluit? În căutarea acelui secret ea recompune, din scrisori și caiete îngălbenite, pagină după pagină, elementele unui mozaic vechi de generații. Și descoperă, într-un jurnal, slăbiciunile, visurile și neliniștile mamei sale Ilaria, studentă la filosofie, fascinată de un profesor cu douăzeci de ani mai mare decât ea. Descoperă că un unchi s-a refugiat într-o țară îndepărtată pentru a scăpa de legile rasiale și de acolo a continuat să trimită vești. Încurajată de aceste câteva indicii, fata decide să meargă în căutarea tatălui său și a acelui unchi îndepărtat, într-o călătorie care o va conduce la originile propriei neliniști.

„Tamaro scrie cu simplitate și claritate și pune o mulțime de întrebări despre lume și existență.”
Herald
„Personaje pline de viață… descrieri de natură strălucitoare… Un roman de formare unic, neobișnuit.”
Independent

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2018
ISBN6610000209910
Asculta glasul meu
Read preview

Related to Asculta glasul meu

Related ebooks

Historical Romance For You