Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)
Ebook277 pages4 hours

Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Pasiune, gelozie, suferință, trădare, împăcare – toate ingredientele unei frumoase povești de iubire, transpuse sub forma unui jurnal presărat cu dialoguri și secvențe romantice duioase. O dragoste ce nu se sfârșește odată cu cartea, ci dăinuie în visul care o poartă pe eroină în lumea de care simte că aparține, aceea a sufletului ei pereche.

Dacă unii se pregătesc să moară, pentru alții, viața abia începe. Nu contează câte lovituri ai primit sau cât de tare te-a durut. Din moment ce te-ai ridicat, ești mai puternic decât ceea ce te-a doborât. Și nu contează prin ce mijloace ai reușit să te ridici – dacă ai crezut în tine ca în Dumnezeul tău sau te-ai prefăcut atât de bine, încât și viața te-a crezut. Important este rezultatul final. Faptul că ai prins aripi și ai zburat spre visul tău e tot ce contează.

LanguageRomână
PublisherLiza Karan
Release dateApr 12, 2021
ISBN9781005697723
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)

Related to Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea a doua)

Related ebooks

Contemporary Romance For You