Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)
Ebook230 pages4 hours

Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Adolescenta Amalia se îndrăgostește nebunește de Zain, un bărbat mai în vârstă, de cultură și religie diferite de ale ei. Și când dragostea lor reușește să se ridice mai presus de convingerile fiecăruia, un secret bine păstrat iese la iveală și este pe punctul de a o ruina.

„Iubirea, regăsirea și iertarea fac din Amalia unul dintre cele mai bune romane de personaj și de tablou intercultural pe care le-am citit în ultimii ani.”(Cătălin Badea-Gheracostea)

„Această poveste de dragoste este una originală, deloc convențională, menită să nască întrebări și chiar controverse. Puțini sunt scriitorii care îndrăznesc să descrie o poveste de iubire ce începe în cele mai puțin convenționale moduri, într-unul care e, în genere, blamat chiar de morala comună. În plus, accentul de roman în egală măsură spiritual, de descriere a unei transformări metafizice, dar și tribulațiile sufletești ale eroinei (credințele sale, visele premonitorii și chiar și blestemele) îl recomandă drept un roman aflat, mai degrabă, în descendența lui Paulo Coelho decât a vreunui scriitor român.” (Alina Sârbu)

LanguageRomână
PublisherLiza Karan
Release dateApr 12, 2021
ISBN9781005140540
Unavailable
Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)

Related to Amalia, jurnalul unei iubiri de Liza Karan (Cartea întâi)

Related ebooks

Contemporary Romance For You