Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple
Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple
Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple
Ebook38 pages21 minutes

Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aproape fiecare elev exclamă "Nu voi folosi niciodată matematica în viața reală!" în timp ce rezolvă ecuații algebrice. Nu-i așa?

Cu toate acestea, nu este întotdeauna situația reală. Adesea vedem oameni care folosesc algebra în majoritatea aspectelor vieții de zi cu zi; de exemplu, oamenii de afaceri utilizează operațiuni algebrice pentru a calcula profitul și pierderile suportate. Doar pentru că nu vedem niciun "X" sau "Y" nu înseamnă că algebra nu a reușit să-și demonstreze existența; Totuși, exemplele din algebră din viața reală sunt nenumărate. Acest limbaj matematic precis și concis se împletește într-un mod frumos cu aproape toate celelalte materii și chiar cu viața de zi cu zi.

Cuvântul "Geometrie" este derivat din cuvântul grecesc "Geo" și "Metron" care înseamnă Pământ și respectiv Măsurare. Traducerea aproximativă la "Măsurarea Pământului", geometria se referă în primul rând la caracteristicile figurilor, precum și la forme. Practic, geometria joacă un rol important în determinarea zonelor, volumelor și lungimilor. Euclid este considerat "tatăl geometriei".

LanguageRomână
Release dateApr 12, 2021
ISBN9798201269708
Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple
Read preview

Related to Aplicații ale algebrei și geometriei în viața reală- exemple

Related ebooks

Books Recommended For You