Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crima din Orient Express
Crima din Orient Express
Crima din Orient Express
Ebook265 pages4 hours

Crima din Orient Express

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un afacerist american găsit mort într-un compartiment închis pe dinăuntru din luxosul Orient Express, douăsprezece lovituri de cuțit și doisprezece călători, toți suspecți. De data aceasta însă, victima a cărei moarte o investighează Hercule Poirot nu mai este deloc nevinovată. Pe parcursul anchetei sale, detectivul belgian va descoperi ce consecințe tragice a avut un celebru caz de răpire și ucidere a unui copil asupra familiei acestuia și a altor apropiați. Iar în cele din urmă, va trebui să răspundă la o întrebare cu care nu s-a mai confruntat: Poate fi crima justificabilă? Cel mai fascinant și mai celebru caz al lui Hercule Poirot.

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418392
Crima din Orient Express
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is known throughout the world as the Queen of Crime. Her books have sold over a billion copies in English with another billion in over 70 foreign languages. She is the most widely published author of all time and in any language, outsold only by the Bible and Shakespeare. She is the author of 80 crime novels and short story collections, 20 plays, and six novels written under the name of Mary Westmacott.

Related to Crima din Orient Express

Related ebooks

Mystery For You