Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moarte printre nori
Moarte printre nori
Moarte printre nori
Ebook258 pages4 hours

Moarte printre nori

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O contesă dependentă de cocaină, un ajutor de coafeză care a câștigat la loterie, doi arheologi, un scriitor distrat și alți câțiva pasageri îi stârnesc interesul lui Poirot, aflat în zborul de la Paris spre Croydon. Când în avion este descoperit cadavrul unei cămătărese ucise cu o săgeată otrăvită, pentru toată lumea este evident că ucigașul se află la bord, dar ancheta nu duce nicăieri. E oare posibil ca, de data aceasta, criminalul să scape nepedepsit? Apariția neașteptată a fiicei de mult abandonate a cămătăresei și dezvăluirile privind o afacere bazată pe șantaj par să îl pună în încurcătură pe Poirot. Mintea lui se dovedește însă, din nou, singura capabilă să pună ordine în indiciile care par să îi incrimineze, pe rând, pe toți pasagerii... chiar și pe el însuși.

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2015
ISBN9786067418378
Moarte printre nori
Read preview

Related to Moarte printre nori

Related ebooks

Mystery For You