Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă
Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă
Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă
Ebook333 pages5 hours

Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea deceselor cauzate de cancer ar putea fi evitate

„Marele călău“ al secolului XXI, cancerul este în mod greșit perceput ca o calamitate ce lovește la întâmplare, o nenorocire împotriva căreia suntem neputincioși. Cartea arată că există o legătură între tabagism, surplusul de greutate, sedentarism, alimentație, expunerea la razele ultraviolete, lipsa de somn și cancer, precum și că majoritatea deceselor cauzate de această boală ar putea fi evitate prin modificări simple ale stilului de viață. Cele 10 reguli pentru reducerea riscurilor, izvorâte din analiza mai multor decenii de cercetări științifice, reprezintă o armă puternică împotriva cancerului și le oferă pentru prima dată celor care au supraviețuit bolii un instrument concret de prevenire a recidivelor, în scopul creșterii speranței de viață.

• excesul de zahăr și grăsimi din produsele alimentare industriale ar putea induce o dependență similară celei asociate consumului de droguri

• două ore și jumătate de activitate fizică de intensitate moderată, săptămânal, reduc riscul de mortalitate al bolnavilor de cancer

• cei care consumă trei porții de legume crucifere pe săptămână prezintă un risc de recidivă redus la jumătate

LanguageRomână
Release dateDec 28, 2015
ISBN9786063302947
Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă

Related to Prevenirea cancerului. 10 reguli obligatorii pentru sănătate și viață lungă

Related ebooks

Medical For You