Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici
Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici
Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici
Ebook415 pages7 hours

Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum am găsit miliardele ascunse ale unor premieri, dictatori, funcționari FIFA, șefi de concerne și magnați – și banii secreți din cercul intimilor lui Putin

„Inegalitatea de venituri este una dintre problemele definitorii ale vremurilor noastre. Ne afectează pe toți, din lumea întreagă. Dezbaterea despre accelerarea sa bruscă s-a dezlănțuit de mulți ani, iar politicienii, oamenii de știință și activiștii sunt neputincioși în a opri acest fenomen, în ciuda numeroaselor discursuri, a analizelor statistice, a câtorva proteste firave și a dezvăluirilor ocazionale. Totuși, o întrebare rămâne: de ce? Și de ce acum? Documentele Panama furnizează un răspuns convingător la aceste întrebări: corupția masivă, generalizată. Și nu este o coincidență că răspunsul vine de la o firmă de avocatură. [...] Impactul colectiv al acestor eșecuri [al băncilor, al autorităților de reglementare financiară și fiscale, al instanțelor judecătorești, al instituțiilor media, al profesiunilor juridice] este o eroziune completă a standardelor etice, care conduce în cele din urmă la un nou sistem pe care continuăm să îl numim capitalism, dar care este echivalent cu sclavia economică. În acest sistem – sistemul nostru –, sclavii nu știu care le este statutul, nici cine le sunt stăpânii, care există într-o lume aparte, unde lanțurile intangibile sunt ascunse cu grijă într-un maldăr de limbaj judecătoresc inaccesibil. Oribila magnitudine a pagubelor aduse lumii ar trebui să ne trezească pe toți. Dar atunci când e nevoie ca un avertizor de integritate să dea alarma, este un motiv de și mai mare îngrijorare. Este un semnal că sistemele de verificare și echilibru ale democrației au dat greș, că prăbușirea este sistemică și că instabilitatea gravă ar putea fi chiar după colț. Așa că acum este timpul pentru a acționa cu adevărat, iar acest lucru începe prin a pune întrebări.“ – din manifestul lui John Doe

„Dezvăluiri din interior despre cum guverne, corporații și grupuri de crimă organizată au folosit lumea secretă a jurisdicțiilor offshore pentru a se implica în fraude și furturi sistematice. Povestea aproape perfectă pentru secolul XXI – eșecul democrației, triumful puterii comerciale și lăcomie, lăcomie, lăcomie.“ – The Guardian

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063302916
Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici

Related to Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici

Related ebooks

Business For You