Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate
Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate
Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate
Ebook664 pages10 hours

Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Peter Leigh, pastor creștin, este trimis într-o călătorie extraordinară, o misiune umanitară neobișnuită în spațiul extraterestru, care îl va purta la ani-lumină de soția sa, Beatrice.
Pe măsură ce Peter se implică tot mai mult în propovăduirea învățăturilor Bibliei, pe care noii săi enoriași o numesc Cartea Lucrurilor Noi și Ciudate, de acasă vin vești îngrijorătoare: taifunuri și cutremure devastează țări întregi, guvernele se destramă unul după altul, iar credința lui Beatrice începe să se clatine.
Romanul lui Michel Faber este o meditație profundă asupra credinței, a iubirii încercate dincolo de limite și a responsabilității noastre față de cei apropiați.
„Portretul unor personaje care trăiesc și vibrează sub ochii noștri și a căror relație se erodează la distanță. Absolut fascinantă.”
David Mitchell
„De mult n-am mai fost atât de constant și de autentic surprins de vreo carte. Mi se pare profund verosimilă și convingătoare și o admir enorm.”
Philip Pullman
„Cartea Lucrurilor Noi și Ciudate pune, în esență, o singură întrebare: pe cine – sau ce – iubești și ce ești sau nu ești dispus să faci pentru iubire. Rezultatul e un roman minunat și uluitor.”
Yann Martel
„O carte originală și profundă, și totuși captivantă ca un thriller.”
The Times

LanguageRomână
Release dateFeb 23, 2018
ISBN6610000210190
Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate

Related to Cartea Lucrurilor Noi si Ciudate

Related ebooks

General Fiction For You