Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Părtași la Egregoră
Părtași la Egregoră
Părtași la Egregoră
Ebook167 pages3 hours

Părtași la Egregoră

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Părtași la Egregoră
Cartea conține 24 de analize, cu privire la comunicările secrete de pe obiecte istorice, presă, cărți, tablouri, fotografii, altare, etc.

Poate fi înțeleasă și ca manual introductiv in decodificări și ezoterism. Cu prefață semnată de regretatul eseist Ciprian Chirvasiu.

Cartea are 162 de pagini.

LanguageRomână
PublisherOvidiu Dan
Release dateApr 6, 2021
ISBN9781393743521
Părtași la Egregoră
Author

Ovidiu Dan

Scriitorul Ovidiu Dan (*1953, Arghişu - Cluj) este licenţiat în Drept. A lucrat mai mult de două decenii în sectorul privat, fiind detectiv particular la firma Fox Investigation din Regatul Țărilor de Jos, specializîndu-se în cercetarea organizațiilor și a serviciilor secrete. Pe lîngă studii, articole și eseuri publicate în diferite reviste de specialitate din Olanda și România, este și autorul unor cărți cu genuri literare diferite: a) Reportaje de investigaţie: Cu troika pe un bulevard în pantă: O părere despre moartea lui I.P. Culianu (2001), Un raport pentru orbi ( 2007),  În căutarea egregorei (2011), Egregora de la Dumbrăveni (2011), Egregora de la Lugoj (2012), Egregora de la Mediaş (2014), Paris (2016), Ordinul Hora (2018), Părtași la Egregoră (2020), Dinspre pisc, coboară negura: O părere despre moartea scriitorului Marin Preda (2020). b) Romane: Turre Pitz (2010), Divorţ întârziat (2011),  Trece dracul prin oraş!… (2011). c) Colectiv de autori: Masoneria în Transilvania (ed. a III-a) 2010.

Read more from Ovidiu Dan

Related to Părtași la Egregoră

Related ebooks

Reference For You

View More

Reviews for Părtași la Egregoră

Rating: 1 out of 5 stars
1/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Părtași la Egregoră - Ovidiu Dan

  Prefață

  Fie că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că nu sîntem decît niște elemente ale unui sistem de semne, în care plecarea unui semn sau ivirea unuia nou devine semn și bulversează total legile de funcționare ale sistemului cu pricina. Pe de altă parte, apărută din rostirea Cuvîntului Primordial, lumea se poate schimba prin cuvînt.

  Bunăoară, un scriitor veritabil nu propune doar un dublu imaginar al lumii reale, „un joc secund", ci chiar o lume care tinde nu atît să o modifice pe cea palpabilă, cît să o substituie integral. Din această perspectivă, Universul însuși pare a fi lăuntrica așteptare a unui text aflat temporar în stadiul de intenție. Fiecare gest este expresia unei semnificații pierdute sau prea puțin cunoscute. Nici un gest nu e aleatoriu. După ce se consumă, el se ordonează în lanțul unei cauzalități al cărei rost nu-l pricepem sau l-am uitat.

  Universul, așa cum îl știm, constituie spațiul acumulărilor de semnificații aparent neconvergente, eterogene, dar care, de fapt așteaptă grația întîmplării care va veni (cît de întîmplătoare sînt întîmplările?) să le închege într-un text coerent. Momentul în care ultima semnificație va împlini textul acordîndu-i Sensul, coincide cu începutul unei revoluții în tot.

  După cum cuvintele, prin semnificația lor, au o vibrație karmică în stare să creeze realități sau să dinamiteze destine, simbolurile pot structura o comuniune pe acumularea sinergică a gîndurilor trecute sau prezente ale indivizilor unui grup sau locuitori ai unui anume spațiu. Aceasta este egregora: o acumulare impersonală de infoenergii, o entitate psihică ce se alimentează din mentalul colectiv și pe care-l hrănește la rîndul său fie la solicitarea indivizilor în parte, fie la foamea de informație sau de energie a comunității. Egregora este puterea de a fi cumva într-o „împreună cuminecare".

  De la intenția de-a „prinde" și de-a aproxima această ființă nevăzută cu ajutorul unor simboluri străvechi, au apărut toate cărțile scriitorului Ovidiu Dan, care au ca temă simbolurile. Cartea de față este și ea o nouă căutare a egregorelor, dar și un manual inițiatic, care arată inclusiv celor considerați vechi maeștri în acest domeniu, că mai este mult de învățat.

  Ovidiu Dan, cu toate că locuiește și lucrează în Regatul Țărilor de Jos, parcurge neobosit Transilvania sa natală, descoperă și fotografiază simboluri, ca apoi să le pună în contexte hermen