Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)
Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)
Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)
Ebook125 pages2 hours

Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De astă dată, comisarul Rolland se afla pus în fața unui caz compus din mai multe infracțiuni comise de aceeași bandă de hoți și criminali stabiliți de curând în arondismentul său din Paris. Jafuri, răpiri, ucideri, trafic de droguri, falsificări de bani și altele necesitau din partea comisarului atenție deosebită pentru fiecare măsură ce urma să fie luată. Unele insuccese în munca sa, e adevărat minore, nu l-au descurajat niciodată, mai ales că succesele lui erau mult mai multe și se refereau la cazuri deosebit de complexe. Comisarul Rolland era polițistul care „acționa mai mult cu capul decât cu pistolul”. Împreună cu adjunctul său, locotenentul Lavalle, a început să lucreze, iar cele relatate în acest volum ne arată cum și cu ce rezultate.

LanguageRomână
Release dateMar 18, 2021
ISBN9781005238605
Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)
Read preview

Read more from George Zaharie

Related to Comisarul Rolland - Editia in Limba Romana (Romanian language edition)

Related ebooks

Crime Thriller For You