TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei
TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei
TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei
Ebook74 pages10 minutes

TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

”Nu prea departe de sarcasm și răzvrătire, poezia lui Dorel Raape este în fapt, o însumare a stărilor pe care le trecem într-o viață hărăzită a fi de multe ori prea scurtă, ori ceva mai lungă, ori plină, ori goală de conținut. Poezia lui este o pledoarie pentru frumusețea vieții trecute, dar și pentru cea viitoare, din care nu lipsește Dumnezeu, dar nici Dracul...
Poezia lui Dorel Raape e desprinsă parcă din veacuri, dar e și modernă, chiar suprarealistă pe alocuri. ...
Poezia lui Dorel Raape e și muzică, e și întrebare care caută imediat un răspuns, e de nori întunecată și de diavol amenințată, dar numai pe moment, sau poate cine știe, căci dracul e peste tot și-n toate, iar noi, de multe ori, nu ne răzvrătim împotriva lui. Îi acceptăm atacurile și neroziile, însă poetul ne trage ușor sau uneori brutal de mânecă, revenind prin sublime versuri la fundamentele creștine și spirituale ale omenirii: iubire, credință, nădejde, căutarea sensului vieții, dorința de iluminare și cunoaștere a lumii...
Poezia lui Dorel Raape e o poezie profundă, în care se amestecă uitarea cu rememorarea unor momente din viață, din care nu lipsesc cele care evocă dragostea, teama, spațiul și timpul, nemulțumirile care îi ,,bântuie sufletul și îi ,,înspăimântă visele”, greșelile și încercările de a le corecta măcar acum, prin gândurile așternute pe hârtie sub forma versurilor.” (Romulus-Dan Busnea)
”Autorul apare în postura unui răzvrătit, excedat de afrontul deconcertant al unei lumi măcinate de grave disfuncții morale, pe care încearcă s-o înfrunte cu aplombul mucalit al înțeleptului, având la îndemână soluția pur românescă de a face haz de necaz. Titlul pornește de la pseudonimul unuia dintre cofondatorii dadaismului, mișcare artistică avangardistă, inițiată la Zürich, în 1915,de grupul unor tineri intelectuali, care au ales să se împotrivească terorii și anarhiei generate de declanșarea Primului Război Mondial, prin radicalizarea atitudinii estetice. Înțelegem că poetul intenționează să reitereze o stare de spirit,în contextul societății actuale, identificându-se cu atitudinea de frondă a înaintașilor săi. Așadar, asistăm la derularea unui act poetic inedit, în total acord cu opțiunile unui artist neîndatorat tendințelor și formulelor lirice la modă, căci DOREL RAAPE este artizanul propriului univers liric, perceput ca o revanșă la asaltul realității dâmbovițene. Imaginarul său poetic, aflat sub semnul lucidității unei conștiințe receptive la problematica deosebit de complexă a contemporaneității, reprezintă o viziune originală asupra contingentului existențial, filtrat în registrul unui tragism luminos, care atenuează asperitățile tonului vehement .” (Virginia Chiriac)

LanguageRomână
PublisherDorel Raape
Release dateMar 10, 2021
ISBN9781005511609
TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei
Read preview
Author

Dorel Raape

DOREL RAAPE se naște pe 13 august, 1953, la Târgu-Ocna, din părinții Maria și Petrea (mama, româncă din Hârja-Oituz, iar tatăl, cu strămoși de origine germană), la maternitatea spitalului 1deschis în casele boierului Costache Negri și cum nimic nu este întâmplător, acest nume ilustru pare să-i jaloneze viitorului scriitor cel puțin două dintre etapele decisive ale vieții: urmează cursurile Liceului „Costache Negri” din localitate, iar peste ani, devine membru al Societății Literare „Costache Negri” din Galați.Copilăria și adolescența se derulează în ambianța generoasă a naturii montane, din golful depresionar, de pe Valea Trotușului, plasat la confluența Carpaților Orientali, cu dealurile subcarpatice, un loc de-o frumusețe stranie, populat de o lume cu conexiuni în spații astrale și-n timpuri legendare. Acest univers intens spiritualizat, în care a trăit Dorel Raape și-a lăsat amprenta asupra personalității sale artistice, caracterizată de aspirații și viziuni totalizante asupra vieții, percepute ca un ansamblu de oscilații ale sinelui între planul teluric și celest.În romanele sale apar notații fugare cu caracter autoreferințial, în care elevul Raape este prezentat drept „voinicul cel cu cartea în mână născut”, un copil studios, eminent la învățătură, de care își aduc aminte cu nedisimulată admirație, foștii profesori și colegi. „El era singurul din școală, pe care îl dădea exemplu la toate materiile domnul diriginte”, mărturisește cu emoție una dintre fostele colege de liceu.Este admis la Facultatea de Medicină din București, iar viața de student din perioada anilor 70 se desfășoară în ritmul avântat al tinereții, între orele de curs, lecturi, vizionări de spectacole și inerentele petreceri tinerești, după cum rezultă din romanul NOAPTEA VALPURGICĂ ÎN DRACULATOWN. Aici își va cunoaște și viitoarea soție, pe Jeni, „cea mai frumoasă fată a tuturor timpurilor”, colegă de an și de facultate.Referindu-se la profesia sa de medic, exercitată de-a lungul timpului în localitatea natală și în stațiunea Slănic-Moldova, Dorel Raape declară undeva, că nu și-a încălcat jurământul, de la sfârșitul facultății, iar calitatea de om l-a obligat să se ghideze după „știință și conștiință”, dedicându-se cu atenție și considerație fiecărui pacient în parte. Exigența misiunii sale difcile în lupta cu suferința umană este sub controlul unei autoexigențe personale, ieșite din comun, care-l antrenează într-o permanentă și neobosită acțiune de perfecționare. În prezent, desfășoară împreună cu alți colegi de breaslă un studiu amplu, într-o ramură de actualitate a medicinii, bioetica.În ceea ce privește activitatea literară, este destul de greu pentru orice exeget să cuprindă într-o formulă simplificatoare profilul artistic al unei personalități de-o complexitate covârșitoare, așa cum ni se prezintă scriitorul DOREL RAAPE, un creator atins de aripa genialității, care a ignorat rețetele succesului facil, aflat adesea în contradicție cu propriile convingeri asupra modalităților de evaluare a valorii actului creator. Aria preocupărilor acestui spirit proteic este de-o amplitudine fenomenală, fiind în egală măsură nu numai un scriitor deosebit de talentat, ci și un pictor inspirat, ilustrându-și adesea cărțile cu propriile creații plastice.Încă de la începutul carierei sale literare, intră în grațiile criticii de specialitate, fiind răsplătit cu numeroase premii în cadrul unor concursuri naționale, pentru proză, dramaturgie și eseistică:-Premiul I în cadrul Festivalului Național de Teatru „Ion Luca Caragiale”, 1994;-Premiul I, la Festivalul de Comedie, „Ion Băieșu”, 1995;-Premiu pentru o dizertație eseistică, susținută în fața juriului, la Concursul Național de Literatură, „Nichifor Crainic”, 1995;-Premiul al II-lea la Concursul Național de Poezie, „Flori de Mucigai- Tudor Arghezi”, decernat de președintele juriului, marele poet, Marin Sorescu, în 1996.Opera literară a lui DOREL RAAPE cuprinde proză, poezie și dramaturgie, care reprezintă etape definitorii în evoluția sa ca scriitor. Incontestabil, cele trei romane, TEXTE (2000) , NOAPTEA VALPURGICĂ în DRACULATOWN (2002), CAZANIA ÎNGERULUI CĂZUT (2003) , reprezintă momentul de vârf al ascensiunii sale scriitoricești, prin complexitatea tematică, versatilitatea tehnicii literare și noutatea registrelor stilistice.Volumul de poezie, TRISTânTZARA APEI DÂMBOVIȚEI (2002), este un tribut adus mișcării artistice dadaiste, al cărei manifest estetic constituie o sursă de inspirație pentru oglindirea unor realități autohtone contemporane.Comedia MEȘTERUL MANOLE (1995), o interesantă parabolă cu conotații social-politice, completează universul atât de bogat nuanțat al creației lui DOREL RAAPE, un artist născut sub zodia norocoasă a genialității.Întreaga creație a lui DOREL RAAPE este o dovadă incontestabilă a măsurii talentului acestui scriitor atât de original și de profund, neafiliat niciunui grup sau curent literar, cu o evoluție spectaculară pe traiectoria sa singulară, fidel în exclusivitate doar crezului său artistic, conștient fiind de valoarea intrinsecă a operei sale.

Read more from Dorel Raape

Related to TRISTânTZARA Apei Dâmboviţei

Related ebooks

Books Recommended For You