Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
President-ESCU 5: Macron vs micron
Unavailable
President-ESCU 5: Macron vs micron
Unavailable
President-ESCU 5: Macron vs micron
Ebook504 pages8 hours

President-ESCU 5: Macron vs micron

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Această carte a fost scrisă de Manea. O manea este o satiră politică clasică crtiticată (criticabilă?) pentru gramatica ei proastă, limbajul de prost gust, scrierea ṣi pronunṭarea suburban, ṣi nu în ultimul rînd pentru conṭinutul ‘’liric’’ care constă într-o diaree verbală, în pseudodialoage fără sfîrṣit ṣi fără înṭeles, toate despre sex-apeal-ul, dăṣtăptăciunea aproape intelectuală, bogăṭia de case, ghinionul la ṣase-paltoane-groase, statutul social de ras-superior, ṣi-n general Macro-superioritatea Preṣedinṭelului asupra aṣa-ziṣilor in amici ai statului Hahanist ṣ-ai Partidului Poporului Pro-Hahan.
Comedia în care joacă Herr Ha. Ha.Ha.- nul este actul V în Dinastia Escilor de Romania: Escu I (Primul President, întemeietorul funcṭiei de Ceauṣ), a fost urmat de Escu II (un ilie cu bască de Ilici), ṣ-un Escu III (zis ṣi ‘’Țapu’’), ṣi un Escu al patrulea Băs-Escu. Fiecare cu o povestea. Ṣi fiecare poveste era cu cîntec. Adică cu o manea. Ccu cît mai cantabilă, cu-atît mai kaka…
Manea este nu mele unui stil literar-muzical, un amestec de elemente ale comunicării împrumutate din diferite limbaje de comunicare: comunicarea prin muzică (sau ce-o fi aia), comunicarea prin dans (aṣa numitul breakdancing in the street), plus, de la miṣcarea PLUS, comunicarea non-verbală prin anumite gesturi ṣi miṣcări de popouri (ca apropouri la). Ṣi în cele din urmă, dacă mai e nevoie, ṣi lanṭul vorbirii, reprezentînd comunicarea verbal folosită de emigranṭii originari din bodon-vilele uiului (scris U.iE.) (a se vedea descrierea în EU.RO – pe cotor la copertă)
Manea-ua e un act de pseudo-comunicare, fără un mesaj propriu-zis, este un aṣa-numit ‘’efect întîrziat’’ al răspunsului. (a so-called delayed speech feedback effect). Sub forma aparentă a unei situaṭii de comunicare simple, într-o relaṭie locator-colocutor (in praesentia – hic et nunc), o manea este de fapt un dialog între două vuvuzela. Vuvuzela unuia contra vuvuzela altuia. Un asemenea dialog politic poate fi reprezentat:
- De înregistrarea vocii unui vorbitor pe o casetă aṣa-numită VUVUZELA1;
- ṣi de înregistrarea (simultană, ṣi separate) a vocii altui vorbitor, pe o casetă denumită VUVUZELA2;
- Apoi, cele două casete cu vocile înregistrate se derulează, în timp ce vorbitorii reali sunt în cu totul alte locuri.
- Această deteriorare a vorbirii numită ‘’Manea’’ este un tip de surzenie caracteristică dialogului politic.


Treptat, în cel de-al doilea mandate, surzenia unui ESCU V duce la a-muṭenia celorlalte voci din off. Comunicarea se reduce la nivelul suprasegmental al limbii, PRESIDENT ESCU 5 atingînd apogeul dialog-ismului:
- Ce părere de părerolog aveṭi despre sloganul Dv. prezidenṭial ‘’*U*E psd?
- Ha.Ha.Ha.
După care Hahanul a trecut la ..next level-ul’’ comunicării: ‘’*U*E .U.E


Cel de-al 5-lea president ESCU este ESCUL care ne este.
Hahanul reales President-ESCU pentru a cincea oară?
(Ăsta da Ha-HA-ha-ha-ha)

LanguageRomână
PublisherScribl
Release dateMar 10, 2021
ISBN9781633484535
Unavailable
President-ESCU 5: Macron vs micron

Related to President-ESCU 5

Related ebooks

Humor & Satire For You