Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O poveste din Ierusalim
O poveste din Ierusalim
O poveste din Ierusalim
Ebook248 pages4 hours

O poveste din Ierusalim

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O călătorie spirituală, care aduce trei oameni de ştiinţă în lumea plină de mistere a beduinilor de la Marea Moartă. O aventură a scepticismului, în încercarea sa de a elucida credinţa, de a explica ceea ce este de ne-explicat şi de a vedea ceea ce este de nevăzut.

Maya Gelber, una din minţile strălucite ale geologiei moderne, decide să plece de urgenţă la Ierusalim, pentru a examina un vas antic de ceramică, găsit undeva în apropiere de Qumran. Ceea ce descoperă este pe cât de neaşteptat, pe atât de tulburator, fiind cuvântul scris pe care omenirea îl caută de peste 2000 de ani.

Alături de James, arheolog celebru şi Rashid, lingvist desăvârşit, Maya porneşte în căutarea indiciilor care aveau să-i ducă în grota Sfântului Vartan de la Ierusalim, iar de acolo, mai departe, în deşertul Negev - universul esenienilor.

LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2021
ISBN9781005430238
O poveste din Ierusalim
Read preview

Related to O poveste din Ierusalim

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You