Cazania Îngerului Căzut: Jurnalul Sărmanului Dionis, sau despre Complexul Humbert-Lolita
Cazania Îngerului Căzut: Jurnalul Sărmanului Dionis, sau despre Complexul Humbert-Lolita
Cazania Îngerului Căzut: Jurnalul Sărmanului Dionis, sau despre Complexul Humbert-Lolita
Ebook485 pages3 hours

Cazania Îngerului Căzut: Jurnalul Sărmanului Dionis, sau despre Complexul Humbert-Lolita

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Fără lumină!”...Miroase a tămâie, ce miros nesuferit, nu mă pot învăţa cu mirosul acesta. Popa ăsta zghiară şi dă cu tămâie, am să plec. Ştiu că nu pot scăpa de marcajul tău, poţi să rămâi şi să asculţi liturghia fără „tânguirile mele”. Sunt orgolios...!!! Cel dintâi cuvânt al Lui a fost „Să fie lumină!”, eu ştiu că a zis:” Să se facă lumină!” şi nu „Să fie lumină!” Eu ştiu că unii pretind că ştiu. „Fiat lux!” a scris preasmeritul Ieronim... Eu sunt preasmerit. La început era Cuvântul. Dacă...dacă eu aş fi fost la început, aşa s-ar fi scris: „La început a fost Gândul!” Eu sunt gândul... La început, „Cel fără de sfârşit şi de început” ar fi făcut bine, înainte de a vorbi şi de a zice să se facă lumină, să se fi gândit la consecinţele vorbelor. Bine ar fi făcut să gândească, să gândească de mai multe ori, până să vorbească. A creat Cerul şi Pământul şi pe urmă a continuat să vorbească fără să gândească. „Şi Cuvântul era de la Dumnezeu Şi Dumnezeu era Cuvântul!” Şi...şi Gândul! Universul acesta e o treabă negândită. Dar, dacă Gândul e chiar Duhul Sfânt, duh care e şi în mine... Sunt atât de inteligent, în mine e Gândul, în mine străluceşte gândul. Gândul...Duh... Spirit. Sunt gând, sunt Spirit, sunt Sfânt, sunt Duhul Sfânt! El s-a născut din Tatăl! Eu sau noi nu suntem îngeri, nu suntem sfinţi născuţi din Gând... Precum cuvântul, din Tatăl e născut, nu făcut, aşa şi eu din Duhul Sfânt sunt născut. Gândul din Duhul Sfânt născut nu făcut!... Suntem asemenea Lor şi sigur, mai inteligenţi...
Oare nu am murit şi eu? Îmi văd trupul, dar nu pot să mă mişc. Dacă am murit acum, ar trebui să văd o lumină minunată şi să îmi revăd viata în secvenţele ei esenţiale...
Nu am murit, mai pot totuşi să-mi mişc mădularele... Nenorocită băutură mai e şi vodca, nu are gust, nu are miros. O bei, te îmbeţi, adormi, te trezeşti, nu te doare capul, dar nu mai poţi să te mişti şi crezi că ai murit. Te îmbeţi cu vodcă seara, iar dimineaţa crezi că ai murit, aştepţi să apară acea lumină de care toţi povestesc şi în loc de lumină, constaţi că îţi mai poţi totuşi mişca picioarele, mâinile...

LanguageRomână
PublisherDorel Raape
Release dateFeb 8, 2021
ISBN9781005648251
Cazania Îngerului Căzut: Jurnalul Sărmanului Dionis, sau despre Complexul Humbert-Lolita
Read preview
Author

Dorel Raape

DOREL RAAPE se naște pe 13 august, 1953, la Târgu-Ocna, din părinții Maria și Petrea (mama, româncă din Hârja-Oituz, iar tatăl, cu strămoși de origine germană), la maternitatea spitalului 1deschis în casele boierului Costache Negri și cum nimic nu este întâmplător, acest nume ilustru pare să-i jaloneze viitorului scriitor cel puțin două dintre etapele decisive ale vieții: urmează cursurile Liceului „Costache Negri” din localitate, iar peste ani, devine membru al Societății Literare „Costache Negri” din Galați.Copilăria și adolescența se derulează în ambianța generoasă a naturii montane, din golful depresionar, de pe Valea Trotușului, plasat la confluența Carpaților Orientali, cu dealurile subcarpatice, un loc de-o frumusețe stranie, populat de o lume cu conexiuni în spații astrale și-n timpuri legendare. Acest univers intens spiritualizat, în care a trăit Dorel Raape și-a lăsat amprenta asupra personalității sale artistice, caracterizată de aspirații și viziuni totalizante asupra vieții, percepute ca un ansamblu de oscilații ale sinelui între planul teluric și celest.În romanele sale apar notații fugare cu caracter autoreferințial, în care elevul Raape este prezentat drept „voinicul cel cu cartea în mână născut”, un copil studios, eminent la învățătură, de care își aduc aminte cu nedisimulată admirație, foștii profesori și colegi. „El era singurul din școală, pe care îl dădea exemplu la toate materiile domnul diriginte”, mărturisește cu emoție una dintre fostele colege de liceu.Este admis la Facultatea de Medicină din București, iar viața de student din perioada anilor 70 se desfășoară în ritmul avântat al tinereții, între orele de curs, lecturi, vizionări de spectacole și inerentele petreceri tinerești, după cum rezultă din romanul NOAPTEA VALPURGICĂ ÎN DRACULATOWN. Aici își va cunoaște și viitoarea soție, pe Jeni, „cea mai frumoasă fată a tuturor timpurilor”, colegă de an și de facultate.Referindu-se la profesia sa de medic, exercitată de-a lungul timpului în localitatea natală și în stațiunea Slănic-Moldova, Dorel Raape declară undeva, că nu și-a încălcat jurământul, de la sfârșitul facultății, iar calitatea de om l-a obligat să se ghideze după „știință și conștiință”, dedicându-se cu atenție și considerație fiecărui pacient în parte. Exigența misiunii sale difcile în lupta cu suferința umană este sub controlul unei autoexigențe personale, ieșite din comun, care-l antrenează într-o permanentă și neobosită acțiune de perfecționare. În prezent, desfășoară împreună cu alți colegi de breaslă un studiu amplu, într-o ramură de actualitate a medicinii, bioetica.În ceea ce privește activitatea literară, este destul de greu pentru orice exeget să cuprindă într-o formulă simplificatoare profilul artistic al unei personalități de-o complexitate covârșitoare, așa cum ni se prezintă scriitorul DOREL RAAPE, un creator atins de aripa genialității, care a ignorat rețetele succesului facil, aflat adesea în contradicție cu propriile convingeri asupra modalităților de evaluare a valorii actului creator. Aria preocupărilor acestui spirit proteic este de-o amplitudine fenomenală, fiind în egală măsură nu numai un scriitor deosebit de talentat, ci și un pictor inspirat, ilustrându-și adesea cărțile cu propriile creații plastice.Încă de la începutul carierei sale literare, intră în grațiile criticii de specialitate, fiind răsplătit cu numeroase premii în cadrul unor concursuri naționale, pentru proză, dramaturgie și eseistică:-Premiul I în cadrul Festivalului Național de Teatru „Ion Luca Caragiale”, 1994;-Premiul I, la Festivalul de Comedie, „Ion Băieșu”, 1995;-Premiu pentru o dizertație eseistică, susținută în fața juriului, la Concursul Național de Literatură, „Nichifor Crainic”, 1995;-Premiul al II-lea la Concursul Național de Poezie, „Flori de Mucigai- Tudor Arghezi”, decernat de președintele juriului, marele poet, Marin Sorescu, în 1996.Opera literară a lui DOREL RAAPE cuprinde proză, poezie și dramaturgie, care reprezintă etape definitorii în evoluția sa ca scriitor. Incontestabil, cele trei romane, TEXTE (2000) , NOAPTEA VALPURGICĂ în DRACULATOWN (2002), CAZANIA ÎNGERULUI CĂZUT (2003) , reprezintă momentul de vârf al ascensiunii sale scriitoricești, prin complexitatea tematică, versatilitatea tehnicii literare și noutatea registrelor stilistice.Volumul de poezie, TRISTânTZARA APEI DÂMBOVIȚEI (2002), este un tribut adus mișcării artistice dadaiste, al cărei manifest estetic constituie o sursă de inspirație pentru oglindirea unor realități autohtone contemporane.Comedia MEȘTERUL MANOLE (1995), o interesantă parabolă cu conotații social-politice, completează universul atât de bogat nuanțat al creației lui DOREL RAAPE, un artist născut sub zodia norocoasă a genialității.Întreaga creație a lui DOREL RAAPE este o dovadă incontestabilă a măsurii talentului acestui scriitor atât de original și de profund, neafiliat niciunui grup sau curent literar, cu o evoluție spectaculară pe traiectoria sa singulară, fidel în exclusivitate doar crezului său artistic, conștient fiind de valoarea intrinsecă a operei sale.

Read more from Dorel Raape

Related to Cazania Îngerului Căzut

Related ebooks

Books Recommended For You