Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Atlantida: Romanian
Tartaria - Atlantida: Romanian
Tartaria - Atlantida: Romanian
Ebook146 pages1 hour

Tartaria - Atlantida: Romanian

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Cine a construit Tartaria?


Cum au construit Tartaria?


Oamenii sunt cu adevărat copiii maimuțelor?


Străbunicul tău a fost maimuță?


Sau


Istoricii spun minciuni?


A avut lumea în trecut tehnologie avansată?


Acestea sunt întrebări pe care multe persoane le-au pus de multă vreme. Această carte va analiza câteva dintre secretele uimitoare ale tehnologiei din trecut.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 23, 2020
Tartaria - Atlantida: Romanian

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Atlantida

Related ebooks

History For You