Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prinderea lui Lily: Fir viu
Prinderea lui Lily: Fir viu
Prinderea lui Lily: Fir viu
Ebook256 pages3 hours

Prinderea lui Lily: Fir viu

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Lily mai că a renunțat la idea de a avea parte de fericire. Mark este un fugitiv și speră doar să își păstreze pielea intactă.

O întâlnire întâmplătoare o face pe Lily să spere din nou, iar Mark își găsește în sfârșit locul în lume.

Lily provine dintr-o familie de vrăjitoare și are un blestem deasupra capului. Familia Winston este mare, plină de minunății, fericire, dar și de amărăciune.

Mark este șansa ei de a dezvolta o relație cu un bărbat care nu seamănă cu nici un altul pe care l-a cunoscut mai înainte. Este un bărbat puternic, plin de secrete, cu inima aproape înghețată.

Mark, de asemenea, se aruncă asupra șansei de a fi cu Lily, dar două întrebări cer un răspuns. Oare o va face trecutul lui să fugă? Oare secretele familiei ei vor cauza o breșă între ei doi?

Lily și Mark aduc împreună eroii și eroinele a două serii de iubire, astfel umplându-le viețile cu suspans și paranormal.

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateDec 23, 2020
ISBN9781005225919
Prinderea lui Lily: Fir viu
Read preview
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Prinderea lui Lily

Related ebooks

Paranormal Romance For You