La nord de Dunăre, printre barbari: Triburile preistorice și manifestările lor
La nord de Dunăre, printre barbari: Triburile preistorice și manifestările lor
La nord de Dunăre, printre barbari: Triburile preistorice și manifestările lor
Ebook164 pages3 hours

La nord de Dunăre, printre barbari: Triburile preistorice și manifestările lor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cele dintâi comunități umane din Europa au provenit - conform teoriei arheologului, paleolingvistului și specialistului în datarea vestigiilor preistorice Andrew Colin Renfrew, membru al Academiei Naționale de Știință a Marii Britanii, publicată în 1988 -, cu aproximativ 9 000 de ani în urmă, din Asia Mică.
În lunca Dunării, într-o regiune fertilă, joasă, împădurită, înțesată cu grinduri, cu mlaștini și cu privaluri - sau cu bălți secate -, unde, multe mii de ani mai târziu, aveau să ia ființă întâi o așezare rudimentară numită „Malu Roșu”, apoi, încă și mai târziu, „târgul”, sau „burgul” cu numele Giurgiu, arheologii au descoperit, într-un strat de sedimente și de aluviuni, într-un ostrov numit Mocanu, la o adâncime de 9 metri, cu prilejul unor lucrări de excavare, un fragment de craniu, despre care apoi, analizându-l, au estimat că ar data din paleoliticul superior, sau dintr-o perioadă cronologică existentă cu de la 35 000 până la 10 000 de ani înainte de ziua în curs, și că a aparținut unei femei, sau unuia dintre primii oameni din preistorie, ocupant al acelor ținuturi.
Componentă esențială a arheologiei, investigația teoretică reprezintă un factor indispensabil pentru triumful unei direcții științifice de cercetare, în vreme ce lipsa unei teorii explicite determină, inevitabil, eșuarea tentativelor de evaluare a conținutului analizei, obligându-i, în final, pe arheologi să se limiteze la aspectele formale și cantitative, mai puțin importante.

LanguageRomână
PublisherRemus Moise
Release dateNov 25, 2020
ISBN9786060334323
La nord de Dunăre, printre barbari: Triburile preistorice și manifestările lor
Read preview
Author

Remus Moise

Remus Moise este fascinat de trecutul ținutului său natal din lunca Dunării - ținut care, conform unor istorici și arheologi de renume, a reprezentat „leagănul” vechii civilizații a Europei - și, de aceea, se străduiește atât să recompună acel magnific trecut, populându-l cu chipuri și cu întâmplări reale, cât și să le transmită cititorilor propria sa fascinație.Este creștin și, în scrisul său, pretutindeni se regăsește dragostea pentru umanitate.

Read more from Remus Moise

Related to La nord de Dunăre, printre barbari

Related ebooks

Books Recommended For You