Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Roata norocului: Roman de dragoste
Unavailable
Roata norocului: Roman de dragoste
Unavailable
Roata norocului: Roman de dragoste
Ebook398 pages6 hours

Roata norocului: Roman de dragoste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Roata Norocului, este un roman al scriitoarei canadiene de origine română Mara Popescu-Vasilca. Poate fi numit un roman scris pentru cei ce cred în destin și în Roata Norocului.
Ce este Roata Norocului? Este o roată creată de mintea umană imaginativă pentru a da o explicație evenimentelor care au loc pe parcursul vieții. Paula o văzuse în vis dar nu-și amintea numele și nici evenimentele care aveau să-i presare viața, cu dragoste, dezamăgiri, bucurii și tristeți.
Abia când crede că a tras de roată pentru ultima oară, vede numele celor care au însoțit-o pe drumul vieții. Acum cunoștea personajele și mai ales crâmpeiele de viață trăite împreună așa cum s-au priceput.
Interesant este cum Paula împreună cu prietena ei Catia, care erau de aceași vârstă, nu au capitulat deși de multe ori credeau că sunt la capătul puterilor. Au căutat jumătatea care nu se știe pe unde hălăduia departe de ele. Cine știe dacă se vor întâlni vreodată. Este o carte emoționantă despre un destin scris de Dumnezeu, o viață interesantă trăită de o femeie puternică. Este un roman care captivează prin simplitate și sinceritate.

LanguageRomână
Release dateNov 17, 2020
Unavailable
Roata norocului: Roman de dragoste

Related to Roata norocului

Related ebooks

Contemporary Romance For You