Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru
Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru
Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru
Ebook64 pages1 hour

Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bahasa melayu. Halaman 68. Mengandungi gambar

Carl Jung dan Wolfgang Pauli masing-masing bekerja dalam bidang kerohanian dan bidang jasmani. Kedua-dua sektor ini dianggap sama sekali tidak sesuai antara satu sama lain. Sebenarnya, materialisme ilmiah menafikan adanya komponen psikik di alam semesta yang diketahui.

Walaupun jarak yang sangat jauh antara disiplin mereka, kedua saintis menjalin kerjasama yang berlangsung lebih dari dua puluh tahun. Selama tempoh itu, mereka tidak pernah berhenti mencari "unsur penyatuan", yang mampu secara saintifik menggabungkan teori dimensi psikik dengan teori dimensi material.

Malangnya, kedua-dua saintis gagal menyelesaikan teori ini sepanjang hayat mereka.

Namun, kedua-duanya adalah nabi tafsiran ilmiah baru mengenai alam semesta. Sebenarnya, evolusi pengetahuan dalam bidang fizik kuantum, dan terutama pengesahan eksperimen fenomena seperti keterlibatan kuantum, telah menjadikan teori mereka terkini. Hari ini idea tentang alam semesta yang tidak terbahagi kepada "objek material" muncul dengan kuat. Alam semesta tidak terbahagi kepada banyak bahagian, tetapi terdiri dari satu kenyataan, terdiri dari roh dan jirim.

Carl. Jung dan Wolfgang Pauli menyebut kenyataan ini sebagai "Unus mundus". Bahan fizikal dan jiwa mempunyai martabat yang sama dan bersama-sama menyumbang kepada kewujudan alam semesta.

"Cenacle" adalah tempat pengetahuan dan kajian. Kami percaya ia adalah persekitaran yang paling sesuai untuk menyambung semula kerja dari titik di mana Carl Jung dan Wolfgang Pauli berhenti.

Kita dapat menegaskan bahawa, hari ini, kebaruan ilmiah memberikan keluhuran kepada penyelidikan mereka dan memproyeksikannya ke arah penafsiran yang lebih berani daripada yang mereka bayangkan.

Carl Gustav Jung adalah ahli psikologi dan psikoterapi Switzerland, terkenal dengan teorinya mengenai bawah sedar kolektif dan mengenai sinkronisiti peristiwa. Wolfgang Pauli adalah salah satu bapa fizik kuantum. Mengenai W. Pauli kita dapat mengatakan bahawa pada tahun 1945 dia menerima Hadiah Nobel untuk kajiannya mengenai prinsip asas mekanik kuantum, yang dikenal sebagai "prinsip pengecualian Pauli".

LanguageBahasa indonesia
Release dateNov 13, 2020
ISBN9781393790204
Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru

Related to Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru

Related ebooks

Philosophy For You

View More

Reviews for Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru

Rating: 2.5 out of 5 stars
2.5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baru - Leong Mahzan

  Leong Mahzan.

  ––––––––

  Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif

  ––––––––

  Fizik dan metafizik alam semesta.

  Tafsiran baru.

  Copyright 2019

  Bruno Del Medico Editore

  Sabaudia (LT) Italy

  edizioni@delmedico.it

  www.giardinoquantico.it

  www.qbook.it

  Indeks buku.

  Indeks buku.

  Pengenalan.

  Mari kita mulakan dengan pengalaman semua orang. Kebetulan yang pelik.

  Peristiwa rawak dan sinkronisiti.

  Carl Jung dan bawah sedar kolektif.

  Pertemuan dan kerjasama antara Carl Jung dan Wolfgang Pauli.

  Apa bukti yang kita ada? Materialisme menolak semangat.

  Mekanik kuantum. Idea berbeza. Niels Bohr dan Albert Einstein.

  Pengesahan peristiwa Quantum entanglement.

  Quantum entanglement dan bawah sedar kolektif. <