Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Liv
Liv
Liv
Ebook102 pages1 hour

Liv

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Gunnar ja hänen 16-vuotias tyttärensä Liv elävät eristäytynyttä, mutta onnellista elämää vuorilla. Isä ja tytär ovat toistensa vastakohdat: Gunnar on hieman jöröttävä siinä missä tytär Liv on elämää täynnä. Päivät täyttyvät töistä ja raamatun lukemisesta. Eräänä myrskyisenä iltana talon pihaan saapuu tumma ja mystinen Aslak, joka pyytää majapaikkaa – ja Aslakin saapumisen jälkeen mikään ei ole Gunnarin ja Livin elämässä enää ennallaan.Kristofer Jansonin "Liv" on symbolistinen teos luopumisesta, rakkaudesta ja anteeksiannosta. Teos käsittelee myös monikulttuurisuutta ajalleen poikkeuksellisen kauniilla tavalla. -
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateApr 6, 2020
ISBN9788726057324
Liv

Read more from Kristofer Janson

Related to Liv

Titles in the series (100)