Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Ebook201 pages3 hours

Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Având la bază numeroși ani de experiență în predicarea Evangheliei în Asia și în jurul lumii, Rev. Norman Holmes împărtășește câteva chei excelente pentru a proclama în mod eficient mesajul Evangheliei. Unele dintre acestea sunt:
- Importanța predicării
- Pregătirile unui predicator
- Cum să alegi subiectul despre care vei predica
- Cum să pregătești un mesaj
- Folosirea ilustrațiilor
- Harul și ungerea joacă un rol foarte important în predicile noastre
LanguageRomână
Release dateOct 14, 2020
ISBN9781596659940
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Read preview

Read more from Rev. Norman Holmes

Related to Omiletică

Related ebooks

Christianity For You