Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire
Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire
Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire
Ebook128 pages26 minutes

Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

In aceste pagini veti citi cugetarile mele. Cugetarile unei poete pierdute in rasaritul sentimentelor neintelese. Misterul gandurilor mele este ascuns in spatele fiecarei poezii, misterele unei inimi ce a iubit totul legat de viata.

Versurile imi sufera in caiet

Neavand rime

Doar sentiment

LanguageRomână
PublisherZeinab Hamade
Release dateSep 29, 2020
ISBN9786060711131
Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire
Read preview

Related to Rasaritul Ideilor Pierdute In Iubire

Related ebooks

Books Recommended For You