Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Vanda, între dorință și rațiune: Roman de dragoste
Unavailable
Vanda, între dorință și rațiune: Roman de dragoste
Unavailable
Vanda, între dorință și rațiune: Roman de dragoste
Ebook363 pages6 hours

Vanda, între dorință și rațiune: Roman de dragoste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Vanda, este primul volum din colecția ”Dragostea arză-o-ar focul”! al scriitoarei canadiene de origine română Mara Popescu-Vasilca.


Vanda este un roman de introspecție, un roman psihologic și nici nu se poate altfel atâta vreme cât eroina acestuia, Vanda cât și Andrei, al doilea personaj ca întindere sunt medici psihologi, surprinzând vulnerabilitatea lor în fața furtunilor emoționale ale vieții.


Vanda se află într-un joc al hazardului în iubire, trăind din plin și cu pasiune toate încercările de a găsi omul potrivit.


Scenele erotice de dragoste sunt foarte bine scrise, deosebit de incitante. Lăsându-te pradă lecturii intri în toate câmpurile senzuale care te fac să-ți dorești măcar pentru o clipă să fii în rolul unuia dintre personaje.


Focurile pasiunii se aprind și se sting neîncetat, dorința de a trăi din plin...

LanguageRomână
Release dateSep 16, 2020
ISBN9781636499031
Unavailable
Vanda, între dorință și rațiune: Roman de dragoste

Related to Vanda, între dorință și rațiune

Related ebooks

Performing Arts For You