Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
PAULA, împlinire târzie: Roman de dragoste
Unavailable
PAULA, împlinire târzie: Roman de dragoste
Unavailable
PAULA, împlinire târzie: Roman de dragoste
Ebook338 pages5 hours

PAULA, împlinire târzie: Roman de dragoste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Paula, împlinire târzie, este cel de al 2-lea volum din colecția ”Dragostea arză-o-ar focul! al scriitoarei candiene de origine română Mara Popescu-Vasilca.


 Găsiți povestea unei vieți trecută peste generații, a unei femei obișnuite într-o fantastică formă reală, valoroasă prin unicitatea trăirilor. Este scrisă cu o sinceritate absolută care copleșește. Paula și celelalte personaje sunt  desprinse din realitate, construită din fragmente ale timpului ce-și scrie nemurirea prin cotloanele amintirilor. Suferința din dragoste este cea mai comună, nici eroina acestei cărți nu a fost scutită, tabloul psihologic, trecut prin perioade de timp din adolescență la maturitate, trăite și zugrăvite foarte bine. 


    Scenele erotice incitante reușesc să dea cuvintelor imagine și senzații reale, care se conectează direct cu cititorul, care poate trăi momentele cele mai interesante într-un mod cu totul deosebit fără descieri vulgare, dar care incită și mai mult imaginația celui ce intră în conținut.


   Divinul i-a legat pe Paula și Masimo sub cupola din Catedrala Sfântul Petru din Roma, în care valențele iubirii pământene cu cele divine se împletesc armonios care au dat naștere unor simțiri greu de descris, și pe care vă invit să le descoperiți singuri, cu emoțiile și frumusețile momentelor.


   Acțiune desfășurată în patru țări și două continente, locuri pe unde destinul a căutat-o pe Paula, a găsit-o, a pus-o la multe probe până când în sfârșit, o răsplătește căsătorinde-se cu Thomas, cel care a fost trimis să-i împlinească o dorință, o împlinire târzie.

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2020
ISBN9781636499093
Unavailable
PAULA, împlinire târzie: Roman de dragoste

Related to PAULA, împlinire târzie

Related ebooks

Romance For You