Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Preistoria Olteniei: Siturile Culturii Cotofeni
Unavailable
Preistoria Olteniei: Siturile Culturii Cotofeni
Unavailable
Preistoria Olteniei: Siturile Culturii Cotofeni
Ebook267 pages2 hours

Preistoria Olteniei: Siturile Culturii Cotofeni

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Localitățile din Oltenia în care au fost identificate situri sau materiale ale culturii Coțofeni sunt numeroase.La aproape 45 de ani de la apariția monografiei Cultura Coțofeni publicată de către Petre Roman în anul1976, numărul mare de descoperiri arheologice din Oltenia redeschide premisele actualizării repretoriului de așezări şi descoperiri al culturii Coțofeni. Ideea acestui repertoriu ilustrat cu un set de hărți pornește dintr-o necesitate și anume aceea de a realiza un material unitar cu privire la așezările și descoperirile culturii Coțofeni din Oltenia, ușor accesibil și care să faciliteze accesul la descoperirile recente ori despre care deja există un punct de vedere.

În acest areal geografic, Oltenia, cultura Coţofeni nu se raportează numai la aşezări ori descoperiri izolate de artefacte (utilaj litic și ceramică). Există consemnate și elemente cu caracter funerar, morminte de inhumație ori de incinerație, în necropole plane și tumuli funerari, ambele practici împletindu-se și având rădăcini și în eneolitic.

Cititorii vor găsi în volum și un set de date radiocarbon calibrate pentru situri Coţofeni din România care indică un interval cronologic cuprins între 3500BC-2300BC.

Produsul unei lumi în schimbare, în căutarea proprii matrice, Cultura Coţofeni se hrăneşte din eneoliticul târziu şi simbolizează începutul unei noi perioade, bronzul timpuriu. O voi numi cultură de nişă tocmai datoită dificultăţii de a o atribui unei perioade sau alteia.

LanguageRomână
Release dateSep 7, 2020
ISBN9789730309546
Unavailable
Preistoria Olteniei: Siturile Culturii Cotofeni
Author

Cătălin Nicolae Pătroi

I'm an archaeologist.

Related to Preistoria Olteniei

Related ebooks

European History For You