Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secretele Pandemiei
Secretele Pandemiei
Secretele Pandemiei
Ebook201 pages5 hours

Secretele Pandemiei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O lume a conspirației unde fiecare își vede propriul interes. Pand-3-Mic, virusul care a pus stăpânire pe Pământ. Inițial a fost doar o pandemie, dar în final s-a dovedit a fi o catastrofă. Lumea pe care cu toții o știm va fii doar un vis frumos. Statele și oamenii sunt ținuți în minciună, o mare nenorocire urmează să lovească Pământul. Se pare că Pand-3-Mic nu este așa blând precum toată lumea crede. Aceste informații au fost ținute secret până când un grup de cercetători din SUA a anunțat pe toate posturile de televiziune că fiecare dintre noi are la dispoziție două săptămâni să își facă uun adăpost subteran conform instrucțiunilor și să se mute acolo.
Viața lui Mihai Urbuc, fost inginer militar și al soției lui, Ariana, urmează să se schimbe pentru totdeauna.
Secrete întunecate, comploturi inimaginabile, state care vor să ia toată puterea și oameni care vor doar răzbunare. Societatea se transformă în junglă, iar cel mai puternic supraviețuiește. Vor reuși oamenii să descopere adevărul? Vor reuși să supraviețuiască? Cineva a vrut să ucidă toată populația lumii, cineva deține vaccinul și îl ține doar pentru propriile foloase.
O lume de mister în care fecare secret așteaptă să fie descoperit, așteaptă.

LanguageRomână
PublisherBucur Ionuț
Release dateSep 5, 2020
ISBN9781005777692
Secretele Pandemiei
Read preview

Related to Secretele Pandemiei

Related ebooks

Books Recommended For You