Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vama Veche
Vama Veche
Vama Veche
Ebook351 pages5 hours

Vama Veche

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Vama Veche, un sat pitoresc la malul mării și raiul rockerilor din toate timpurile. 


Pentru șapte studenți sosiți în Vamă în vacanța de vară, viața nu va mai fi niciodată la fel. În apele intunecate ale Mării Negre și-a făcut apariția o creatură din vremuri imemoriale, ce ia forma celor mai crunte coșmaruri ale fiecărei victime cu care se hrănește.


În scurtă vreme tinerii încep să dispară, în timp ce localnicii își văd în continuare netulburați de rutina lor zilnică. 


Este timpul ca un grup de adolescenți să-și riște viața și să se confrunte cu cele mai ascunse frici individuale pentru a încerca să învingă răul absolut.


"O confruntare epică, înspăimantătoare cu o creatură din afara timpului, pe fundalul zilelor scăldate de soare la malul mării și acordurile muzicii heavy metal". (Goodreads)


De acelasi autor:


1. Ultima noapte la Auschwitz


2. Pandemie...si alte povestiri


3. Interviul

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateSep 2, 2020
Vama Veche

Read more from Cosmin Baiu

Related to Vama Veche

Related ebooks

Horror Fiction For You

View More