Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Îndrăgostit de două ori
Îndrăgostit de două ori
Îndrăgostit de două ori
Ebook116 pages2 hours

Îndrăgostit de două ori

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea de faţă reprezintă o încercare de sintetiza a ceea ce s-a scris despre Nicolae Steinhardt şi despre convertire la creştinism în general. Convertirea nu constituie o simplă aventură personală, ci o strategie de succes personal a cărei explicaţie nu se reduce la inventarierea cronologică a datelor, la o schiţă biografică, ci încearcă să surprindă consecinţe sociale sau culturale. Când am scris Evrei convertiţi la creştinism. Studiu de caz Nicolae Steinhardt, mi-am luat sarcina de a face trei lucruri. În primul rând am vrut să prezint o sinteză despre fenomenul convertirii în general. Primul capitol, Actul convertirii: trădare sau exerciţiu de sinceritate?, tratează această problemă, punctând elementele esenţiale legate de noţiunea de convertire, motivaţiile convertirii sau tipurile de convertiri.
Capitolul al II-lea, Incursiune în istoria convertirilor evreieşti celebre, îl consider o încercare timidă de a ilustra cazuri celebre de evrei convertiţi la creştinism. Structurat pe două planuri, cel al istoriei universale şi pe plan naţional, acest capitol surprinde portrete din galeria marilor convertiţi evrei: sfântul apostol Pavel, Heinrich Haine, Karl Marx; iar din spaţiul românesc, Lazăr Şăineanu, Alexandru Vianu, Richard Wurmbrand.
Ultimul capitol, Studiu de caz Nicolae Steinhardt, este împărţit în cinci subcapitole. Primul descrie portretul biografic al lui Steinhardt pornind de la afirmaţia sa: „Sunt jidan după sânge, dar de gândit şi de simţit, gândesc şi simt româneşte”. Al doilea subcapitol, şi cel mai consistent, surprinde file din literatura carcerală a lui Steinhardt şi nu numai, precum şi convertirea evreului Steinhardt în închisoare. Aici am inserat şi o încercare mai veche de a mea de a realiza o sinteză comparativă despre universul concentraţionar comunist din România, urmărind doar experienţele religioase, ca soluţie a rezistenţei în Gulagul românesc. Ultimele subcapitole îl descriu pe Steinhardt în celelalte ipostaze ale sale: Nicolae Steinhardt intelectualul, Nicolae Steinhardt monahul, Nicolae Steinhardt în conştiinţa contemporanilor şi a posterităţii. Studiul de caz dedicat lui Nicolae Steinhardt, un evreu român contemporan convertit la ortodoxism, dezvăluie un gest de o superbă sinceritate, un gest izvorât dintr-o credinţă absolută. Convertirea lui a fost una completă, totală, de o sinceritate de cristal, devotată, fără să păstreze nici o rezervă, nici un loc ascuns. Faptul că din evreu a devenit creştin nu l-a mustrat deloc această trecere, schimbare a religiei. Nu şi-a făcut deloc reproşuri că a trădat religia strămoşilor, ci dimpotrivă era bucuros că religia creştină este împlinirea, desăvârşirea mozaismului. Personalitatea şi opera lui Nicolae Steinhardt au avut, mai ales după 1989, un efect benefic, fulminant, de-a dreptul cuceritor asupra generaţiei tinere. Au devenit, şi el şi opera, modele. Prin urmare, nu e întâmplător că tot mai mulţi tineri intelectuali, şi nu numai, fac apel la scrierile şi figura monahului de la Rohia.

LanguageRomână
PublisherCarmen Neagu
Release dateAug 19, 2020
Îndrăgostit de două ori
Author

Carmen Neagu

Carmen Neagu has a degree in history and philology (UAIC Iași), a master's degree in Jewish History and Judaism (UAIC Iași), an Extensive Reading Foundation scholarship (Japan) and IATEFL scholarship (UK). She is a Cambridge ESOL examiner, certified TKT PRACTICAL (Cambridge University) and trained in Critical Thinking in Language Learning and Teaching (University of Oregon), with 15 years of experience in teaching English in a High School of Arts in Buzau for which she received the European Language Label in 2013 (ANPCDEFP). This year she has graduated the Faculty of Psychology in Brașov, the CELTA course with IH Bucharest and the Dream Management program.

Related to Îndrăgostit de două ori

Related ebooks

Religion & Spirituality For You