Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tânăra războinică
Tânăra războinică
Tânăra războinică
Ebook771 pages9 hours

Tânăra războinică

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

Estera Merini nu și-a imaginat vreodată că-și va schimba straiele de țărancă cu armura de războinic și că din acel moment, viața ei se va împleti cu cea a prințului Iosua Bellard, singurul războinic capabil s-o învingă.
Regele îi încredințează o responsabilitate mare, aceea de a deveni comandantul armatei. Dar pentru aceasta, Estera trebuie să învețe să lupte, să își folosească aura și să treacă mai multe teste.
Prințul Iosua îi stă în cale și nu este dispus să facă vreun compromis. Cine va ceda primul? Va exista un învingător? Șansele de victorie sunt aproape inexistente, dar Estera este ajutată de prietenii ei.
Aura ei o va proteja, dar oare este suficient? Va reuși să devină un războinic mai bun decât prințul Iosua și va prelua conducerea armatei?

LanguageRomână
PublisherRaluca Sferle
Release dateJul 31, 2020
ISBN9781005359287
Tânăra războinică
Read preview

Related to Tânăra războinică

Related ebooks

Fantasy For You