Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Economie, siguranta si eficienta cladirilor
Economie, siguranta si eficienta cladirilor
Economie, siguranta si eficienta cladirilor
Ebook160 pages1 hour

Economie, siguranta si eficienta cladirilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Il libro nasce dalla constatazione che vi è scarsa conoscenza delle ricerche scientifiche che sono state svolte - nel mondo - sul sistema costruttivo ICF (Insulating Concrete Form) e che ne dimostrano (nel vero senso della parola, ovvero tramite sperimentazioni) i vantaggi in termini di economicità, sicurezza, risparmio energetico. L’autore ha quindi raccolto gran parte di tali ricerche e le ha analizzate e catalogate per tipologia, offrendo agli utenti una facile consultazione.

Nell’insieme esse dimostrano che il sistema costruttivo ICF dispone di un background scientifico davvero importante e ormai consolidato a livello internazionale, non solo su tematiche inerenti i “normali” aspetti prestazionali, ma anche a riguardo di azioni eccezionali, come ad esempio le esplosioni e gli uragani. Ciascuna ricerca è organizzata nel libro mediante una scheda esplicativa che la riassume fornendone i riferimenti autorali e indicazioni sui contenuti.

Il volume contiene inoltre una parte introduttiva che illustra in termini generali le caratteristiche del sistema ICF, nonchè una sezione dedicata alle immagini di edifici in corso di costruzione per comprendere a fondo la tecnologia costruttiva.
LanguageRomână
PublisherYoucanprint
Release dateJun 22, 2020
ISBN9788831678742
Economie, siguranta si eficienta cladirilor

Related to Economie, siguranta si eficienta cladirilor

Related ebooks

Technology & Engineering For You

View More

Reviews for Economie, siguranta si eficienta cladirilor

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Economie, siguranta si eficienta cladirilor - Cristian Angeli

  Table of Contents

  Table of Contents

  Introducere

  Acknowledgements

  CHAPTER 1 - ICF Construction System

  1.1) Overview

  1.2) Benefits

  1.3) Poured in place concrete

  1.4) Construction designs

  1.5) Buildings and sites in the world

  1.6) Building in Cluj Napoca

  CHAPTER 2 - General publications on ICF systems

  CHAPTER 3 - Research and experimentation on ICF systems Contents

  3.1) Mechanical and structural analyses

  3.2) Energetic analyses

  3.3) Constructive analyses

  3.4) Environmental sustainability analyses

  3.5) Exceptional loading analyses

  3.6) Economic analyses

  Cristian Angeli – ECONOMIE, SIGURANȚA ȘI EFICIENȚA CLĂDIRILOR

  Studii științifice asupra metodei de construcție ICF - Insulating Concrete Forms

  ISBN – 978-88-31678-74-2

  Copyright 2020 Cristian Angeli

  All rights reserved. No part of this book cannot be duplicated in any form including for internal and didactic use without the permission of the Author. To get in touch with the Author, please refer to the following email: cristianangeli@libero.it

  Youcanprint

  Via Marco Biagi 6, 73100  Lecce

  www.youcanprint.it

  info@youcanprint.it

  NOTE

  The Author assumes no responsibility or liability for any errors in the content. Any action the reader takes upon the information in the present book is strictly at their own risk.

  The Author assumes no responsibility or liability for any direct or indirect content that may be found in the website references listed in Chapter 3. Any action the reader takes upon the information in those web pages is strictly at their own risk.

  After carrying out the proper research on the rights relating to the illustrations contained in the present book, the Author is nonetheless available for any remuneration due to those entitled.

  Cristian Angeli

  ECONOMIE, SIGURANȚA ȘI EFICIENȚA CLĂDIRILOR

  STUDII ȘTIINȚIFICE ASUPRA METODEI DE CONSTRUCȚIE ICF

  INSULATING CONCRETE FORM

  introducere în limba română

  Introducere

  Primele mărturii despre utilizarea metodelor de construcție legate de ICF (Insulating Concrete Forms), deși având caracteristici primitive în comparație cu cele pe care le cunoaștem astăzi, datează de acum șaizeci de ani. În schimb, răspândirea sistemelor ICF „moderne", și anume provenind din procesele de producție industrială de elemente de cofraj izolatoare realizate din spumă (polistiren și nu numai), poate fi situată în anii ’80 din secolul al XX-lea și, din punct de vedere geografic, în Statele Unite, unde acestea au cunoscut o ascensiune rapidă și norocoasă pentru a deveni unul dintre cele mai utilizate sisteme de construcție pentru realizarea clădirilor rezidențiale, alternative și mai eficiente decât cele tipice din lemn. Ca și consecință directă a acestei implementări, au luat naștere în Statele Unite, zeci de sectoare industriale producătoare de sisteme ICF și de elemente auxiliare, care încă prosperă și care formează, împreună cu montatorii specializați, un segment important al economiei americane.

  Pe continentul european și în sens mai larg, în bazinul mediteranean, răspândirea sistemelor ICF s-a realizat mai lent. Deși se cunosc anumite producții din anii ’70 în Elveția, devotamentul operatorilor față de metodele clasice de construcție, mai înrădăcinate în structura socială decât în America, s-a împotrivit timp de multe decenii celor de natură netradițională (nu numai ICF), creând un tip de „opoziție" generalizată față de inovările în construcții. Și astfel, chiar și în prezent în nordul Europei continuă să se construiască în principal cu lemn și cărămidă,  pe când în sud se construiește aproape exlcusiv cu beton armat tradițional. Aproape neschimbat din perioada postbelică până astăzi…

  Argumentele care au cauzat această întârziere sunt destul de clare. Pe de o parte, după cum spuneam, se datorează domeniului sociologic, având în vedere viziunea diferită a conceptului de „casă" ce caracterizează cultura europeană față de cea americană, de cealaltă parte, este posibil ca existența reglementărilor predominant prescriptive, ce nu țin întotdeauna pasul cu vremurile să fi descurajat proiectanții.

  Este vorba doar de o întârziere, nimic mai mult. De altfel, în ultimul deceniu s-a înregistrat și în Europa și în special în Italia, o profundă transformare în construcții, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și poate în special, din punct de vedere social.

  Mă refer cu siguranță la noile reglementări tehnice, cu toate că încă prescriptive, care au ridicat în mod semnificativ standardele de performanță (energetică și de siguranță seismică) impusă clădirilor, însă și la persistenta perioadă de recesiune economică, care a dat posibilitatea tuturor părților (de la constructor până la utilizator) să analizeze posibilitatea de „a termina mai repede, de „a face mai bine sau de a economisi. Și astfel, datorită căutării accidentale de noi soluții în construcții, au apărut, încetul cu încetul, excelențele, făcând să demareze treptat și în Europa sistemul ICF.

  Cu siguranță „studiul". Această carte se naște tocmai din dorința (aș putea spune din nevoia) de a prezenta numeroasele cercetări științifice la nivel internațional, dedicate sistemelor ICF și care, în mod surprinzător, par a fi puțin cunoscute chiar și de către operatorii specializați din domeniu. Niciuna din ele nu pare a fi prea importantă dacă este luată individual, însă reprezintă o piesă importantă dintr-un puzzle care până acum nu a mai fost realizat și care, după cum se poate observa, astăzi apare complet și convingător.

  Prin urmare, s-a efectuat o analiză web exactă, utilizând motoarele de căutare specifice și au fost selecționate aproximativ 50 de publicații dedicate sistemelor ICF, cărți și articole științifice. Astfel, acestea au constituit material de lectură și înțelegere din partea autorului, care a reușit să efectueze o sinteză și să le catalogheze în carte, făcându-le astfel ușor de utilizat de către toți, ingineri și cercetători, care la rândul lor ar dori să se apropie de sistem. Bineînțeles că această lucrare nu își propune să înlocuiască lectura textelor originale ale studiilor, ci intenționează doar să documenteze existența acestora și să le sintetizeze, direcționând cititorul înspre textele complete, ale căror referințe sunt furnizate pentru a le găsi pe Internet.

  Studiul s-a axat în principal pe sistemele ICF propriu-zise, respectiv cele de tip perete „continuu și care se realizează cu ajutorul cofrajelor din polistiren alcătuite din elemente mici. Astfel, au fost excluse, sau abordate într-o mică măsură, sistemele ICF de tip panouri mari, cele cu perete de tip caroiaj" și cele realizate cu alte

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1