Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Răzbunarea nu e întotdeauna dulce: Short-story
Răzbunarea nu e întotdeauna dulce: Short-story
Răzbunarea nu e întotdeauna dulce: Short-story
Ebook44 pages33 minutes

Răzbunarea nu e întotdeauna dulce: Short-story

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

El căuta răzbunarea. Ea căuta să își afle liniștea. Vor afla ei ceea ce își doresc?

Această nuvelă îl prezintă pe personajul principal al unei noi serii polițiste Josh Aldridge – Detectiv Privat. Această nuvelă este de sine stătătoare, așa cum vor fi și următoarele romane.

Fă cunoștință cu Josh Aldridge, fost ofițer de poliție în Saskatoon și, acum, detectiv privat în Toronto. Află care îi este trecutul și ce îi determină acțiunile.
LanguageRomână
Release dateJun 16, 2020
ISBN9788835850007
Răzbunarea nu e întotdeauna dulce: Short-story
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Răzbunarea nu e întotdeauna dulce

Related ebooks

Mystery For You