Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Barbatul Aproape Perfect
Barbatul Aproape Perfect
Barbatul Aproape Perfect
Ebook180 pages2 hours

Barbatul Aproape Perfect

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ceasul ei biologic bate secundele. Ella încearcă să își găsească perechea. Mark, însă, nu vrea să se lase prins.

Nimănui nu-i este ușor să găsească bărbatul potrivit, iar Ella nu face excepție de la regulă. După trei ani pierduți într-o relație fără iubire, Ella se decide să preia controlul vieții ei din nou, așa că își dă iubitul afară din casă și pornește la vânătoare pentru a găsi Bărbatul perfect sau aproape perfect.
Ella începe să colinde barurile cu entuziasm, pentru a găsi pe cineva cu care ar putea face casă bună, dar, până la urmă, nu află decât că iubirea și fericirea până la adânci bătrâneți nu fac parte din meniu.
Mark nu are decât un singur interes: să atragă cât mai multe femei în patul său.
Va reuși Ella să-l transforme pe Mark în Bărbatul aproape perfect sau o va lua Mark la goană când își va da seama de intențiile ei?
Bărbatul aproape perfect este un roman de dragoste contemporan despre o femeie puternică. Ea este capabilă să-și refacă viața complet.
Dacă îți place o romanță cu un pic de umor, aceasta este cartea pentru tine.

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateJun 19, 2020
ISBN9780463181355
Barbatul Aproape Perfect
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Barbatul Aproape Perfect

Related ebooks

Contemporary Romance For You