Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Filosofie: Noțiuni de bază, Volumul 1
Filosofie: Noțiuni de bază, Volumul 1
Filosofie: Noțiuni de bază, Volumul 1
Ebook1,961 pages25 hours

Filosofie: Noțiuni de bază, Volumul 1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O introducere prin noțiuni de bază în lumea filosofiei, cu răspunsuri la cele mai profunde întrebări pe care ni le punem cu toții, prin prisma celor mai mari filozofi din lume, de la Platon și Confucius până la gânditorii moderni. Un ghid pentru natura fundamentală a existenței, a societății și a modului în care gândim.
După o prezentare generală a filosofiei, cu istoria filosofiei, ramuri ale filosofiei, concepte filosofice și școli și tradiții filosofice, sunt abordate subiecte specifice în filosofie, precum Dumnezeu (religia), binele și răul (etica), drepturile animalelor, filosofia politicii, aparență și realitate, filosofia științei, filosofia minții, și arta (estetica).
Filosofia este studiul problemelor generale și fundamentale cu privire la chestiuni precum existența, cunoașterea, valorile, rațiunea, mintea și limba. Metodele filosofice includ întrebări, discuții critice, argumente raționale și prezentări sistematice. Întrebările filosofice clasice includ atât întrebări abstracte (Este posibil să cunoști ceva și să o demonstrezi? Ce este cel mai real?) cât și întrebări mai practice și concrete (Există o modalitate optimă de a trăi? Este mai bine să fii drept sau nedrept? Au oamenii liberul arbitru?)

CUPRINS:

1 Filosofia
- 1.1 Cunoașterea
- 1.1.1 Teoria cunoașterii
- 1.1.2 Știința cogniției
- 1.2 Teorii filosofice
- 1.3 Probleme filosofice
2 Istoria filosofiei
- 2.1.1 Platon
- 2.1.2 Aristotel
- 2.2 Filosofia occidentală
- 2.2.1 David Hume
- 2.2.2 Immanuel Kant
- 2.3 Filosofia orientală
- 2.3.1 Filosofia chineză
- 2.4 Filosofia contemporană
3 Ramuri ale filosofiei
- 3.1 Epistemologia
- 3.2 Filosofia limbajului
- 3.3 Logica
- 3.3.1 Filosofia logicii
- 3.3.2 Logica propozițională
- 3.3.3 Logica predicatelor
- 3.3.4 Logica modală
- 3.3.5 Declarații
- 3.3.6 Dileme
- 3.4 Metafizica
- 3.4.1 Ontologia
- 3.4.2 Filosofia spațiului și timpului
- 3.4.3 Filosofia acțiunii
- 3.5 Alte ramuri ale filosofiei
- 3.5.1 Axiologia
- 3.5.2 Cosmologia
- 3.5.3 Metafilosofia
- 3.5.3.1 Hermeneutica
- 3.6 Filosofia practică
- 3.7 Filosofia teoretică
4 Concepte filosofice
- 4.1 Concepte
- 4.2 Conceptualism
- 4.3 Materialism
- 4.4 Idealism
- 4.5 Realism
- 4.6 Empirism
- 4.7 Nominalism
- 4.8 Atomism
- 4.9 Monism
- 4.10 Relativism
- 4.11 Emergența
- 4.12 Absolut
- 4.13 Argumente
- 4.14 Enactivism
5 Școli și tradiții filosofice
- 5.1 Tradiții majore în filosofie
- 5.1.1 Filosofia analitică
- 5.1.2 Filosofia continentală
- 5.2 Mișcări filosofice
- 5.2.1 Antichitate
- 5.2.1.1 Confucianism
- 5.2.1.2 Platonism
- 5.2.1.2.1 Realismul platonic
- 5.2.1.3 Aristotelianism
- 5.2.1.4 Pitagorism
- 5.2.1.5 Pironism
- 5.2.1.6 Stoicism
- 5.2.1.7 Cinism
- 5.2.2 Perioada medievală
- 5.2.2.1 Neo-confucianism
- 5.2.2.2 Neoplatonism
- 5.2.2.3 Tomism
- 5.2.2.4 Scolastica
- 5.3 Perioada modernă
- 5.3.1 Empirism
- 5.3.2 Esențialism
- 5.3.3 Existențialism
- 5.3.4 Idealismul german
- 5.3.5 Logicism
- 5.3.6 Pozitivismul logic
- 5.3.7 Marxism
- 5.3.8 Poststructuralism
- 5.3.9 Pragmatism
- 5.3.10 Raționalism
- 5.3.11 Structuralism
6 Dumnezeu (Religia)
- 6.1 Filosofia religiei
- 6.2 Argumentul teleologic (Argumentul designului inteligent)
- 6.3 Argumentul ajustării fine
- 6.4 Argumentul cauzei primare (Argumentul cosmologic)
- 6.5 Argumentul ontologic
- 6.6 Cunoașterea, dovada și existența lui Dumnezeu
- 6.7 Problema răului
- 6.8 Liberul arbitru
- 6.8.1 Argumentul din liberul arbitru
- 6.9 Argumentul din miracole
- 6.10 Argumentul jucătorului: Pariul lui Pascal
- 6.11 Credința religioasă
- 6.12 Moartea
- 6.13 Epicureism
- 6.13.1 Hedonism
- 6.14 Nemurirea

LanguageRomână
Release dateJun 5, 2020
ISBN9786060333777
Filosofie: Noțiuni de bază, Volumul 1
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Filosofie

Related ebooks