Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scara Sfintelor Pasti
Scara Sfintelor Pasti
Scara Sfintelor Pasti
Ebook582 pages4 hours

Scara Sfintelor Pasti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În acestă lucrare prezint în mai multe variante, pe larg detaliate, Natura firească a timpului, care atestă greşelile ştiinţifice, politice şi ale cultelor religioase cu privire la Calendar. Punerea greşită în practică a calendarului de stil nou/ gre­gorian, impus politic și religios, cu +26 de zile înainte din punct de vedere astronomic, care mai rău a stricat, decât a îndreptat relaţiile dintre Creştini şi dintre Biserici, m-a determinat să propun revenirea la realitate: prin mărturisirea corectă a Adevăratei Creații Divine, a Credinţei Mântuitoare de Răsărit. Pentru a face cunoscute exact datele calendaristice şi zilele fiecărei luni, de la Facere până azi și până la Sfârșitul vremelnicii lumi, tuturor fraţilor şi surorilor întru IISUS HRISTOS, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, culoare politică şi religioasă, scriu această carte, care dezbate Calendarul din multe puncte de vedere: laic, ştiinţific şi religios, pentru anularea schismelor şi ereziilor impuse politic întregii umanităţi. Drept urmare a intervenţiilor politice neştiințifice şi religioase asupra multor Lucrări Divine, precum Calendarul Natural, s-au produs acele schisme, erezii şi genocid mondial între creştini şi Biserici, ajungându-se până la prăznuirea de mai multe ori în acelaşi an a ÎNVIERII DOMNULUI {catolicii, de la aceeaşi dată cu ortodocşii, până la 35 de zile mai înainte de ortodocşi, evreii de la una până la 7 zile mai înainte de ortodocşi (trăind și în 2020 după Legile din Vechiul Testament), rromii / ţiganii la 5 zile după ortodocşi, ortodocşii între ei la date diferite, chiar dacă este în aceeaşi zi și Duminica. Alta, prăznuim PAŞTELE împreună şi NAŞTEREA separaţi ş.a.m.d.}. Toată lumea ştie că orice Lucru care ne înconjoară aparţine Creatorului Suprem, iar omul nu poate interveni cu ceva în a influenţa Natura (în bine) sau de a-L corecta pe Stăpânul acestor Lucrări Naturale: (Timpul, anul, luna, ziua, ora), şi nici Ordinea lor, nici acele Reguli şi Binecuvântări Divine date omenirii, precum SFÂNTA LUMINĂ de la SFÂNTUL MORMÂNT în fiecare an (2020 – 32 = 1988 de ori până acum) de SFINTELE PAŞTI […].

Aşadar, este foarte frumos şi creştineşte să cinstim ÎNVIEREA DOMNULUI în aceeaşi zi, şi la fel celelalte sărbători împreună, respectând Datele Calendarului Natural, pentru a nu cădea singuri sub blestem Divin.

Numai așa vom respecta Canoanele, Creația şi devenim cu toţii «Adevăraţi creştini şi fraţi întru IISUS HRISTOS».

LanguageRomână
Release dateMay 19, 2020
ISBN9781393071433
Scara Sfintelor Pasti

Related to Scara Sfintelor Pasti

Related ebooks

Christianity For You