Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Orfan de război
Orfan de război
Orfan de război
Ebook42 pages55 minutes

Orfan de război

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Petru Mateciuc, învățător de țară din județul Iași, România, așterne pe hârtie amintirile sale din copilăria petrecută în preajma primului război mondial, eveniment major care se răsfrânge și asupra destinelor membrilor familiei lui extinse și care îi marchează ulterior adolescența și viața. Asemenea amintirilor lui Creangă, Petru Mateciuc aduce la viață și ne expune tipologii de oameni simpli, oameni de jos, țărani autentici ai României, dar și de oameni cu alte îndeletniciri, într-o frescă socială a unei Românii care se lupta să devină mare și, odată devenită mare, să se statornicească așa pe vecie.

LanguageRomână
Release dateApr 9, 2020
ISBN9780463625613
Orfan de război
Author

Petru Mateciuc

Născut în 1910 în satul Răușeni, jud Iași, trecut la cele veșnice în anul 1990, la Iași. A fost, pentru cea mai mare parte a vieții, un simplu învățător de țară, având însă vocația originilor și a familiei, lucru care l-a mânat să își scrie amintirile din copilărie.

Related to Orfan de război

Related ebooks

Biography & Memoir For You