Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maladia
Maladia
Maladia
Ebook155 pages1 hour

Maladia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

       La început toate poveștile de dragoste par a fi pline de bucurie și nesfârșite, altfel nu am alege acea persoană, nu este așa? Dar cu timpul descoperim adevărata față a oamenilor ce poate fi una plăcută sau tocmai opusul. Și atunci ce putem să facem? Încercăm să mai salvăm ceva ce poate puteam evita de la început dacă aveam puțină răbdare, dacă acordam timp detaliilor.

       Dar uneori oamenii își joacă prea bine rolul astfel încât nu putem observa decât după ce-și ating scopul care este de fapt caracterul acestora. După ce cortina cade atunci, implicit, și măștile cad.

       O maladie poate schimba tot ce se încerca a fi construit din răsputere. Nu poți schimba o persoană care este bolnavă în adâncul sufletului. Tot ce-ți rămâne atunci este să aștepți liniștit și să speri că atunci când va cădea cortina toate personajele își vor da măștile jos, iar viața va continua pe făgașul normal. O așteptare ce se poate dovedi a fi zadarnică. Doar că atunci când lupți singur și pentru persoana de alături nu poți avea rezultate pozitive. Deși munca este în zadar tu tot continui, căutând acea portiță care ți-ar asigura finalul așteptat de tine.

       Astfel, Mathis, un om liniștit o întâlnește pe Amelia ce ascunde niște secrete tumultoase. Din nefericire acesta află prea târziu. Încercând ani la rând să o aducă pe calea cea buna descoperă că se pierde pe el, dar și mai dureros învață să o suplinească pe Amelia, deși aceasta este prezentă pentru fiica acestora dar doar fizic, mental fiind acaparată de lumea ei.

       Uneori învățăm prea târziu că este în van să luptăm atunci când cealaltă persoană nu se lasă ajutată.

      

LanguageRomână
PublisherLisa Popescu
Release dateApr 29, 2020
ISBN9781393983682
Maladia

Related to Maladia

Related ebooks

Relationships For You