Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Team Building cu ponoase
Team Building cu ponoase
Team Building cu ponoase
Ebook177 pages2 hours

Team Building cu ponoase

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Gabriel este nevoit să își reconstruiască echipa și, pentru prima dată, decide să o facă după reguli, dar nici nu își dă seama la ce va duce acțiunea lui.

Organizează o excursie la munte, crezând că va avea succes, dar, în schimb, se trezește că se produc câteva crime, iar oamenii cred că el le-a comis.

Acum e momentul ca Gabriel să arate ce caracter puternic are sau să piardă. Va reuși el oare să își spele păcatele până la urmă?

Mister, dragoste și personaje interesante.

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateApr 30, 2020
ISBN9780463594520
Team Building cu ponoase
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Team Building cu ponoase

Related ebooks