Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

PANDEMIE
PANDEMIE
PANDEMIE
Ebook74 pages1 hour

PANDEMIE

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Atunci când o pandemie globală ucide aproape întreaga omenire, un cuplu trecut de prima tinerețe se refugiază la o cabană situată pe vârful unui munte. Lunile trec și cei doi sunt tot mai rupți de realitate și afectați de singuratate și izolare.


 Asta până când într-o noapte, pe un viscol puternic, cineva bate la ușă...


Nuvela "Pandemie" face parte din ciclul "La miezul nopții" (2019), disponibil digital, ce mai conține povestirile: Monstrul, Lumea Gândacilor, Călător în Noapte.


Cosmin BAIU este autorul mai multor cărți de fictiune publicate, disponibile in librarii:


1. Ultima noapte la Auschwitz (2020), roman


2. Vama Veche (2021), roman


3. Pandemie si... Alte povestiri (2020), colectie nuvele


4. Interviul (2019), roman


LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateApr 18, 2020
PANDEMIE

Read more from Cosmin Baiu

Related to PANDEMIE

Titles in the series (4)

View More

Related ebooks

Suspense For You