Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Corporatistul
Corporatistul
Corporatistul
Ebook252 pages5 hours

Corporatistul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Succintă cronica de familie, istorie unei camaraderii şi a unei rivalităţi, poveste de dragoste şi nostalgică reamintire a României la zece ani după Revoluţie, toate înfăşurate într-o atmosferă corporativă ţesută atent cu terminologie specifică, romanul poate însemna regăsire sau deja-vu pentru mulţi corporatişti sau introducere în temă pentru cei care visează la o carieră într-o multinaţională.

"Pentru prima oara în literatură română apare ideea de corporaţie, de stat în stat, cu reguli noi ce schimbă oameni. Alix Albu trăieşte visul corporatist, are un job bine plătit, urcă ierarhic şi realmente se trezeşte dezbrăcat de vise, de umanitate, de tot ceea l-a înconjurat când a crescut. Singurul lui reper în lumea reală este prietenul lui, naratorul.

Sunt două personaje importante în roman. Pe de o parte îl avem pe Alix Albu, cel care termină facultatea şi, atras de mirajul unei cariere corporatiste, se angajează într-o multinaţională. Pe de altă parte îl avem pe prietenul lui, personajul narator, care îşi continuă visul din facultate şi alege cariera profesorală. Până în punctul acesta asistăm la o tipologie pur romanescă: un tânăr care îşi sacrifică o parte din timp ca să câştige mai bine şi altul care îşi sacrifică o parte din venituri ca să trăiască mai bine. Pe de altă parte, ca şi în prima creaţie a scriitoarei mele preferate, există şi un al treilea personaj, cel care îi uneşte întotdeauna pe cei doi și care domină întreaga carte: scrisul.

Raluca cochetează cu scrisul de când ne-am cunoscut. Cochetează cu scrisul în stil boem, în stil didactic, încearcă să se supravegheze, apoi îşi lasă stilul să umble liber. Cu toate acestea, în tot ceea ce scrie ea există valenţa scriitorului, zbaterea aceea a omului care vrea să creeze. Alix Albu, alter egoul autoarei noastre este cel care descoperă Scrisul după o experienţă corporatistă de 10 ani."

Alix Drăguță, Prof. Liceul Teoretic Ion Barbu, Pitești.

LanguageRomână
PublisherRALUCA BARBU
Release dateApr 21, 2020
ISBN9789730294231
Corporatistul
Author

Raluca Barbu

Mă numesc Raluca Barbu, câteodată Marchiș. Sunt născută și crescută în Pitești, cu studii și ani de experiență în câmpul muncii în Cluj-Napoca, cu prezentul mutat în Statele Unite. Scriu din adolescență, de când cea mai fierbinte dorință pe care o aveam și cel mai înalt țel era să public o carte. Doar o carte. Scriu și acum, 25 de ani și 5 cărți publicate mai târziu. Așa cum mă cunosc, nu mă voi opri curând. Scrisul este felul în care știu cel mai bine să îmi exprim uimirea și recunoștința față de viață. Proza mea este harta universului meu, așa cum îl descopăr în fiecare zi, cu fiecare experiență. Am scris și publicat de fiecare dată după ce viața m-a învățat ceva nou și fiecare carte în parte este o etapă a evoluției mele. Am scris pentru Acribia, revista Facultății de Biblioteconomie Cluj-Napoca, am colaborat cu revista online LaPunkt pe teme cinematografice, am publicat în Apostrof, revista Uniunii Scriitorilor. Textele de amploare se regăsesc aici: un volum de memorii (Oraşul din viaţa mea) un roman (Corporatistul) o carte de autoficţiune/parenting (Selfie în oglindă. Când femeia devine mamă.) o culegere de eseuri (Terapie prin scris) un jurnal de călătorie (Vacanță americană. 20.000 km în Vestul Sălbatic). Ce urmează să scriu va fi și pentru mine o surpriză, una în care mă voi abandona până la ultima pagină. * “Scrisul este personajul principal al multor pagini, ecoul muzical al multor strigăte distorsionate, condimentul fără de care eu n-aş avea niciun gust. Scrisul este motivul pentru care numele meu va mai apărea şi pe alte coperţi, pentru că din cauza lui reuşesc să fiu ce mi-am dorit.”

Read more from Raluca Barbu

Related to Corporatistul

Related ebooks

General Fiction For You