Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Să ne jucăm, mami!: Romanian Bedtime Collection
Unavailable
Să ne jucăm, mami!: Romanian Bedtime Collection
Unavailable
Să ne jucăm, mami!: Romanian Bedtime Collection
Ebook21 pages3 minutes

Să ne jucăm, mami!: Romanian Bedtime Collection

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

O poveste emoționantă spusă de un copil de clasa întâi, o fetiță care găsește un mod de a-și înveseli mama și de a o face să zâmbească. Nimic nu poate fi mai prețios decât timpul petrecut împreună. Această poveste pentru copii are un mesaj atât pentru copii, cât și pentru părinți, învățându-i pe copii despre compasiune și creativitate, în timp ce le reamintește părinților despre importanța timpului de calitate petrecut cu copiii lor.

LanguageRomână
Release dateApr 1, 2020
ISBN9781525925061
Unavailable
Să ne jucăm, mami!: Romanian Bedtime Collection

Related to Să ne jucăm, mami!

Related ebooks

Children's Bedtime & Dreams For You

View More