Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Sfarsit de drumuri
Unavailable
Sfarsit de drumuri
Unavailable
Sfarsit de drumuri
Ebook186 pages2 hours

Sfarsit de drumuri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Fiecare familie își are povestea ei, care, din păcate, va avea un sfârșit la fel cum este și cel al acestei cărți.

LanguageRomână
PublisherStan Coviltir
Release dateMar 16, 2020
ISBN9781393452843
Unavailable
Sfarsit de drumuri
Author

Stan Coviltir

Autorul s-a născut în vremea comunismului în România, într-un sat mic din regiunea Vrancea, unde a și urmat școala generală. După absolvirea liceului, urmează cursurile Academiei Navale din Constanta, oraș în care locuiește și astăzi. I-a plăcut să citească mult, deseori furișându-se de privirile iscoditoare ale mamei, în încercarea de a dezlega singur enigma existenței unei lumi pe care nu o văzuse vreodată. Câțiva ani mai târziu, visul de a cunoaște lumea liberă, devine o realitate. Apoi, marea devine cea de-a doua soție, ea fiind cea care i-a cristalizat firea romantică, sensibilă, emoțională și sentimentală, dar care l-a făcut să fie în același timp un om echilibrat,  încrezător și stăpân pe sine.

Related to Sfarsit de drumuri

Related ebooks

Relationships For You