Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Denise și colierul magic
Denise și colierul magic
Denise și colierul magic
Ebook105 pages1 hour

Denise și colierul magic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Denise este o fată simplă, ca toţi tineri de vârsta ei. Cea mai mare dorință a ei este să-și creeze propria trupă împreună cu cea mai bună prietenă Alice. Totul începe de ziua ei când cumpără online un anumit articol, un colier cu puteri extraordinare. Denise intră imediat în legătură cu el; legătura dintre ea și colier devine din ce în ce mai puternică zi de zi, pentru a avea viziuni asupra unei lumi niciodată văzute până acum: Atros. La atingerea magică a frumoasei bijuterii se regăseşte în această lume fantastică populată de creaturi extraordinare. Aici își va descoperi originile și care va fi sarcina ei .......... va întâlni prieteni noi care o vor ajuta să înfrunte numeroasele aventuri care se vor prezenta de-a lungul călătoriei sale ..
LanguageRomână
Publisherlfapublisher
Release dateMar 11, 2020
ISBN9788833432311
Denise și colierul magic

Related to Denise și colierul magic

Related ebooks

Performing Arts For You